Perverzné dotácie

There are no translations available.

 


Politika subvencovania a zvýhodňovania veľkých firiem, prostredníctvom ktorej vlády súťažia o to, ktorá z nich pritiahne viac zahraničných investorov, sa vo svete označuje ako „preteky ku dnu“.

Aby vlády v tejto súťaži obstáli, musia firmám ponúkať čoraz väčšie výhody na úkor obyvateľov, drobných podnikateľov a zaostávajúcich regiónov. Krajiny, ktoré samé potrebujú pomoc, tak paradoxne dotujú rozvoj tých, ktorí na dotácie vôbec nie sú odkázaní.

Investičné stimuly – moderný eufemizmus pre perverzné dotácie – väčšinou podporujú spoločensky nežiadúcu, nevýhodnú a neudržateľnú činnosť korporácií, ktorej cieľom je súkromný profit, pričom jej deštruktívne účinky znáša spoločnosť. Ide teda o privatizáciu ziskov a zároveň socializáciu škôd.

Napríklad, na Slovensku sa perverzné dotácie poskytovali a poskytujú v rôznej forme automobilovému priemyslu a dodávateľom automobiliek. Štát si tak financuje nezdravú závislosť na neperspektívnom type priemyslu, ktorý má obrovské negatívne účinky na spoločenské aj prírodné prostredie, klímu, zdravie a bezečnosť.

Priatelia Zeme-CEPA sú proti poskytovaniu perverzných dotácií. Zverejňovaním nezmyselných záväzkov vlády voči súkromným firmám sa usilujeme presadiť zmenu subvenčných pravidiel tak, aby pri poskytovaní investičných stimulov nebola jediným kritériom veľkosť, ale kvalita investície a jej súlad s verejným záujmom.

Share

Priatelia Zeme-CEPA, občianske združenie

sídlo:

Nám. Pod krížom 65,976 33 Poniky - Ponická Huta, tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719 alebo 419 37 18

pobočka:  

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok

email: cepa@priateliazeme.sk