Poznávacia turistika

 


Väčšina predstaviteľov vidieckych samospráv a občianskych organizácií, ktoré sa zaoberajú regionálnym rozvojom na Slovensku, považujú cestovný ruch za jeden z najdôležitejších a najperspektívnejších sektorov. Mýtus o turistoch, ktorých treba v čo najväčšom počte pritiahnuť a zdržať v hodnotných územiach, presiakol do takmer všetkých lokálnych rozvojových stratégií, ktoré na zakázku vyrábajú pre obce a mikroregióny konzultačné firmy. Školy, obce aj aktívni občania neraz šíria tento mýtus vo svojom okolí, turistický priemysel sa predháňa vo výrobe bizarných atrakcií a štát a banky ich financujú rôznymi podpornými schémami.

O význame cestovného ruchu a turistiky sa dnes takmer nikde nepochybuje a o jeho skutočných prínosoch sa nediskutuje, nehovoriac o rizikách. Podľa Priateľov Zeme by sa ale malo. Neregulovaný cestovný ruch, ktorého hnacím motorom je komerčný úspech, je takmer vždy neudržateľný a nevratne znehodnocuje prírodné, historické, kultúrne a krajinárske hodnoty, v mene ktorých sa väčšinou plánuje.

Región Poľana je stále relatívne nedotknutý masovou turistikou. Ohrozuje ho však všeobecný „hlad“ po akejkoľvek turistickej infraštruktúre. Je to výsledok nedostatočného poznania lokálnych prírodných a kultúrnych hodnôt, chýbajúcej spoločnej rozvojovej stratégie a akútnych ekonomických problémov.

Priatelia Zeme-CEPA majú záujem o prípravu radikálne odlišného scenára rozvoja turistiky v regióne, než ponúka alarmujúci príklad na Donovaloch. Naša predstava je postavená na potrebe rešpektovať prirodzené limity tohto vzácneho územia a na princípoch decentralizovanej poznávacej nekonzumnej turistiky. Sme presvedčení, že turistika orientovaná na kvalitu môže priniesť regiónu oveľa väčšie prínosy, pričom v porovnaní s primitívnym masovým konzumným cestovným ruchom nezanechá po sebe takmer žiadne straty.

Inteligentná turistika môže byť dôležitá pre región aj preto, že kladie dôraz na poznávanie lokálnych hodnôt. Jej nevyhnutnou súčasťou je preto ich ochrana a zveľaďovanie. Iný typ klientely oproti konzumentom gýčových atrakcií v prípade klasickej turistiky automaticky zvyšuje nároky na poskytovateľov súvisiacich služieb, kultivuje lokálne služby, zvyšuje vzdelanosť a prehlbuje zdravý lokálpatriotizmus.

Región Poľana ponúka množstvo lukratívnych tém pre poznávaciu turistiku: zachovalé historické štruktúry krajiny, ojedinelú geologickú skladbu územia, pestrú paletu biotopov a rastlinných a živočíšnych druhov, sieť minerálnych prameňov, kultúrne a technické pamiatky, remeslá, autentickú rómsku a ľudovú hudbu, salašníctvo, tradičné poľnohospodárske postupy, atď.

Priatelia Zeme-CEPA začali od roku 2008 testovať možnosti organizácie poznávacích výletov na Poľane zamerané na niektoré z týchto tém.

Share

Priatelia Zeme-CEPA, občianske združenie

sídlo:

Nám. Pod krížom 65,976 33 Poniky - Ponická Huta, tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719 alebo 419 37 18

pobočka:  

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok

email: cepa@priateliazeme.sk