Správy o činnosti

 
Každý rok vydávame výročnú správuo činnosti Priateľov Zeme-CEPA za predchádzajúci rok. Výročné správy v angličtine nájdete v anglickej verzii našich stránok (link pravo hore).

Pre našich členov a sympatizantov vydávame dvojmesačník Aktuality. Nájdete v ňom čerstvé informácie o našej činnosti a najbližších plánoch. Ak máte záujem odoberať dvojmesačník Aktuality, zaregistrujte sa a budete ho od nás pravidelne dostávať emailom. Ak nám chcete poslať nejaký podnet alebo ak chcete zrušiť vašu registráciu, pošlite nám email. Všetky doterajšie čísla si môžete z nášho archívu stiahnuť vo formáte PDF.

 

Share

<< Naspäť

Priatelia Zeme-CEPA, občianske združenie

sídlo:

Nám. Pod krížom 65,976 33 Poniky - Ponická Huta, tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719 alebo 419 37 18

pobočka:  

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok

email: cepa@priateliazeme.sk