Rada patrónov

 


Do rady patrónov pozývame kriticky uvažujúce a ideologicky nezávislé osobnosti, ktorých názor si vážime. Očakávame od nich otvorenosť, podnety k našej činnosti aj k celkovému smerovaniu Priateľov Zeme-CEPA a v prípade, že to uznajú za potrebné, aj obhajobu princípov, ktoré presadzujeme. Ich činnosť nie je honorovaná.

 

Zuzana Kusá, sociologička skúmajúca otázky chudoby a sociálnej spravodlivosti

Kusa_foto2

Pracuje v Sociologickom ústave SAV. Viedla niekoľko vlastných projektov zameraných na výskum životopisných rozprávaní a mediálneho a politického diskurzu. Venuje sa aj otázkam rizika a možnosti verejnej kontroly moci. Je členkou redakčnej rady českých časopisov Biograf a Sociologické studie a členkou rady pre doktorandské štúdium na FSV Masarykovej univerzity v Brne. Pôsobí ako slovenská mimovládna expertka Európskej komisie (DG Employment & Social Affairs) pre problematiku sociálneho začlenenia.

"Nie sú jediní, čo pozerajú na prsty politickým a ekonomickým elitám, oni si však vyberajú zložité a mediálne neatraktívne oblasti, ktoré vyžadujú prácne rozbory a vzdorujú zjednodušeniu. Dohliadajú na férovosť spravovania vzácnych zdrojov a férovosť nášho vzťahu k prírode s vedomím, že na nich svetlá rámp nezasvietia a za ich neúplatnosť ich nečaká verejné uznanie. Vážim si, ako sa snažia, aby sa do spravovania verejných vecí, do vytvárania stratégií zlepšovania života obcí aj jednotlivcov zapájali čo najviac tí, ktorých sa to priamo týka.Obdivujem ich guráž búriť sa voči vychyteným názorom a žiadať dôkazy tam, kde sa iní uspokoja s pohodlným rečnením. Ak hľadáte vhodný príklad pre porozumenie slova integrita, sú ním Priatelia Zeme-CEPA.“

 

Eugen Gindl, politológ a publicista

Absolvoval štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1968) a študoval publicistiku a politológiu na univerzite v západnom Berlíne (1968 – 1970). Do roku 1989 pôsobil ako žurnalista, publicista a scenárista. Bol členom Koordinačného výboru VPN, v roku 1989 založil časopis Verejnosť a bol jeho prvým šéfredaktorom. Od roku 1989 je šéfredaktorom časopisu Kozmos. V rokoch 1994 – 2000 bol šéfredaktorom slovenskej prílohy Stredoeurópskych novín v denníku SME. V rokoch 1997 – 2000 spoluzakladal a viedol mesačník OS. Napísal niekoľko rozhlasových hier, scenárov pre televíziu i Kolibu a zbierku poviedok. V roku 2007 sa stal patrónom Priateľov Zeme-CEPA.

"Naozaj aktívnych občianskych združení, ktoré kompetentne a ostražito monitorujú nejaký priestor, je vo východnej Európe iba niekoľko desiatok. Toto súostrovie imputovanej demokracie zlákalo mnohých dobrých ľudí s charizmou, ktorí mali idey, vedeli reagovať na aktuálne problémy a mohli organizovať ľudí. Ale väčšina z nich, keď si zabezpečili existenciu, napokon spohodlnela. Nie je veľa takých, čo nerezignovali. Priatelia Zeme–CEPA nerezignovali, udržali si relatívnu autonómiu, vidia a riešia problémy v kontexte slovenských možností, ale aj v kontexte toho, čo sa vo svete deje.“


Share

<< Naspäť

Priatelia Zeme-CEPA, občianske združenie

sídlo:

Nám. Pod krížom 65,976 33 Poniky - Ponická Huta, tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719 alebo 419 37 18

pobočka:  

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok

email: cepa@priateliazeme.sk