02.10.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Koncepcie nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v 4 mikroregiónoch okolo Poľany

Názov:      Koncepcie nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v 4 mikroregiónoch okolo Poľany
Kategória:      Stratégie
BookID:      -
Autor:      Peter Halaj , Peter Coch , Juraj Zamkovský , Branislav Moňok
ISBN-10(13):      -
Publisher:      Priatelia Zeme-CEPA
Rok vydania:      2010
Edition:      1
Počet strán:      66
Jazyk:      Slovenský
Price:      0.00
Rating:      0 
Obrázok:      cover
Na stiahnutie:      stiahnuť ebook1.pdf
stiahnuť ebook2.pdf
stiahnuť ebook3.pdf
stiahnuť ebook4.pdf
Description:     

Priatelia Zeme-CEPA koncom roka 2010 odovzdali samosprávam všetkých štyroch mikroregiónov okolo Poľany koncepcie nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (BRKO). Na základe analýzy produkcie BRKO a súčasného stavu nakladania s týmto druhom odpadov koncepcie obsahujú návrh viacerých variantov riešení vrátane ich ekonomickej náročnosti. Pri príprave návrhov koncepcií boli brané do úvahy environmentálne, ekonomické, sociálne aj zdravotné vplyvy nakladania s BRKO a odporúčané riešenia sú v súlade s platnými predpismi SR a EÚ. Informácie, ktoré nebolo možné získať podrobným terénnym prieskumom (2009 a 2010) boli doplnené odhadmi z vlastných výskumov a aktivít z porovnateľných lokalít v SR. Koncepcie obsahujú aj program na rozvoj domáceho kompostovania a návrh obecných kompostovísk.

Koncepcia nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v Čiernohronskom mikroregióne (ebook1)
Koncepcia nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v mikroregióne Severné Podpoľanie (ebook2)
Koncepcia nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v mikroregióne RENTAR (ebook3)
Koncepcia nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v mikroregióne Podpoľanie (ebook4)


Reviews


Search