11.12.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Globalizácia a Slovensko: Prípad vládneho Programu rozvoja automobilového priemyslu

Názov:      Globalizácia a Slovensko: Prípad vládneho Programu rozvoja automobilového priemyslu
Kategória:      Štúdie
BookID:      -
Autor:      Juraj Zamkovský
ISBN-10(13):      -
Publisher:      CEPA
Rok vydania:      1999
Počet strán:      6
Jazyk:      Slovenský
Price:      0.00
Rating:      0 
Obrázok:      cover
Na stiahnutie:      stiahnuť ebook1.pdf
Description:     

Ako prvý strategický materiál po páde autoritárskej Mečiarovej vlády v roku 1998 bola schválená Stratégia podpory vstupu zahraničných investícií do Slovenskej republiky a následne aj Program rozvoja automobilového priemyslu. Prvá Dzurindova vláda v týchto dokumentoch rozvíja princípy politiky k priamym zahraničným investíciám. Deklaruje v nich vôľu podporovať veľkých zahraničných investorov produkujúcich na export a stimulovať prílev ich investícií radom finančných, ekonomických, legislatívnych a administratívnych zvýhodnení. Prípadová štúdia si všíma rozpor tejto politiky s deklaráciami tej istej vlády o podpore trvalo udržateľného rozvoja.


Reviews


Search