21.06.2024

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Poľnohospodárstvo

Úroveň súčasnej konzumnej civilizácie fundamentálne závisí od prebytku lacných potravín a lacnej energie. Zároveň prebytok lacných potravín závisí od prebytku lacnej energie. Postupujúcou zmenou klímy a zlomom v produkcii fosílnych palív však končí éra nadprodukcie lacných potravín aj energie. Tým končí aj historicky pomerne krátka éra rastu materiálnej spotreby a plytvania, na ktorú si väčšina populácie u nás aj v zahraničí zvykla a ktorej sa kompletne prispôsobila verejná politika aj celá technická infraštruktúra ľudstva.

Poľnohospodárstvo je teda sektor veľmi úzko previazaný s energetikou. Podobne ako v doprave, aj v tomto prípade mali Priatelia Zeme-CEPA vždy značne obmedzené kapacity na to, aby sa poľnohospodárstvu venovali dôslednejšie. Vývoj v poľnohospodárstve sme preto viac-menej iba sledovali a v rámci svojich možností sme sporadicky podporovali rozsiahle kampane svojich partnerských organizácií (najmä európskych Priateľov Zeme).

Nová poľnohospodárska politika EÚ umožňuje členským štátom vrátane Slovenska čiastočne prispôsobiť toky financií z EÚ v tomto rezorte podľa vlastných priorít. Túto možnosť sme čiastočne využili na presadzovanie uvedených priorít na Slovensku.

Výsledky

Sústredili sme sa na podporu kampaní požadujúcich zmenu princípov dotačného systému v poľnohospodárstve EÚ tak, aby verejné fondy namiesto zvyšovania produkcie na export na úkor kvality potravín a životného prostredia podporovali zvyšovanie kvality potravín, dodržiavanie ekologických limitov v poľnohospodárstve a potravinárstve a na podporu udržateľného rozvoja vidieka. Kampane boli namierené aj na zrušenie dotácií na podporu exportu.

Na tento účel sme v marci 2004 iniciovali vznik Agro-ekofóra – platformy mimovládnych organizácii, ktoré sa na Slovensku zaoberajú poľnohospodárstvom. Bol to dôležitý krok na posilnenie nedostatočných kapacít občianskych organizácií v tejto oblasti. Ďalší vývoj potvrdil jeho správnosť. Od januára 2006 prevzalo koordináciu Agro-ekofóra Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy.

Výber z našej činnosti

Túto časť pripravujeme.

 

 

Search