31.01.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Letáky: Vodná cesta Dunaj - Odra - Labe verzus Natura 2000 na Slovensku - možné vplyvy a konflikty

Názov:      Vodná cesta Dunaj - Odra - Labe verzus Natura 2000 na Slovensku - možné vplyvy a konflikty
Kategória:      Letáky
BookID:      -
Autor:      Milan Janák
ISBN-10(13):      -
Publisher:      Priatelia Zeme-CEPA a DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Rok vydania:      2006
Počet strán:      2
Jazyk:      Slovenský
Price:      0.00
Rating:      0 
Obrázok:      cover
Na stiahnutie:      stiahnuť ebook1.pdf
Description:     

Farebná skladačka prináša základné informácie o sústave Natura 2000, vodnej ceste Dunaj - Odra - Labe a ich potenciálnych konfliktoch na území Slovenska. Jej súčasťou je mapka znázorňujúca územné konflikty navrhovaných trás vodnej cesty s lokalitami Natura 2000. Fotografie a sprievodné texty k týmto lokalitám podávajú obraz o chránených biotopoch a druhoch, ktoré by boli v prípade realizácie vodnej cesty priamo ohrozené.


Reviews


Search