11.12.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Letáky: Kniha o chudobe. Spoločenské súvislosti a verejné politiky

Názov:      Kniha o chudobe. Spoločenské súvislosti a verejné politiky
Kategória:      Štúdie
BookID:      -
Autor:      Daniel Gerbery, Ivan Lesay, Daniel Škobla a kolektív autorov
ISBN-10(13):      978-80-968918-9-4
Publisher:      Priatelia Zeme-CEPA, Friedrich Ebert Stiftung, Slovenská sieť proti chudobe
Rok vydania:      2007
Počet strán:      144
Jazyk:      Slovenský
Price:      0.00
Rating:      0 
Obrázok:      cover
Na stiahnutie:      stiahnuť ebook1.pdf
Description:     

Publikácia je alternatívou k ekonomizujúcemu chápaniu problémov chudoby. Jej autori sú presvedčení, že o chudobe je možné uvažovať spôsobom, ktorý z ľudí, čo ju zažívajú, nerobí vzdialené objekty povrchného moralizovania, ale ktorý ich chápe ako rovnocenných občanov s právom na plnohodnotnú účasť na živote spoločnosti. Kniha sa zameriava na analýzu súčasného stavu. Prvá časť analyzuje päť dimenzií chudoby a sociálneho vylúčenia (životný cyklus, práca, priestor, bývanie a životné prostredie). Druhá časť si všíma špecifické súvislosti chudoby na Slovensku (vplyv medzinárodných rozvojových organizácií na sociálnu politiku a trendy v sociálnej politike zameranej na boj proti chudobe). Kniha vyšla vďaka finančnej podpore Nadácie Friedricha Eberta.


Reviews


Search