07.12.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Letáky: Slovenská dôchodková reforma v kontexte ekonomickej globalizácie

Názov:      Slovenská dôchodková reforma v kontexte ekonomickej globalizácie
Kategória:      Štúdie
BookID:      -
Autor:      Daniel Gerbery, Ivan Lesay, Daniel Škobla a kolektív autorov
ISBN-10(13):      -
Publisher:      Združenie sociálnej sebaobrany, Priatelia Zeme-CEPA
Rok vydania:      2005
Počet strán:      97
Jazyk:      Slovenský
Price:      0.00
Rating:      0 
Obrázok:      cover
Na stiahnutie:      stiahnuť ebook1.pdf
Description:     

Publikácia opisuje základné rysy dôchodkového systému pred reformou a po nej, legislatívne a inštitucionálne základy oboch systémov, ich jednotlivé zložky a spôsob vyplácania dôchodkov. Jadro tvorí analýza oficiálne uvádzaných aj skutočných dôvodov pre uskutočnenie reformy. Osobitnú pozornosť autor venuje ideologicko-politickým príčinám, vplyvu medzinárodných finančných inštitúcií a snahe inštitucionálnych investorov o rozšírenie finančných trhov. Publikácia si všíma riziká reformy a jej pravdepodobné sociálne dôsledky. V záverečných kapitolách autor definuje kritériá verejného záujmu v oblasti dôchodkového systému a navrhuje opatrenia, ktoré môžu pomôcť predísť ohrozeniam dôchodkového systému na Slovensku.


Reviews


Search