04.10.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Prečo je klimatická zmena dôležitá pre učiteľov - a ešte viac pre žiakov

Združenie Priatelia Zeme-CEPA vytvorilo nový školiaci program o klimatickej zmene pre učiteľov. Reagujú tým na potrebu zmeniť štýl a zameranie vzdelávania na praktickú prípravu mladých ľudí na život v podmienkach meniacej sa klímy a nedostatku energie. Životné podmienky budú mať podľa združenia zásadne inú povahu ako problémy, na ktoré je dnešná populácia zvyknutá. Program poskytuje pedagógom praktické tipy, ako túto komplexnú tému integrovať do praktickej výuky.


Prvé dve školenia pre učiteľov základných a stredných škôl a pracovníkov v oblasti environmentálnej výchovy vo verejných aj mimovládnych organizáciách sa uskutočnili Žiline a Banskej Bystrici. Zamerali sa na povahu zmeny podnebia ako kľúčového globálneho problému tohto storočia, poslanie učiteľa v kontexte meniacej sa klímy, význam bezprostrednej prípravy žiakov na zmeny, ktoré ich po skončení školskej dochádzky čakajú a konkrétne tipy a podnety pre učiteľov a školy.

Podľa hlavného lektora Juraja Mesíka „len málo generácií učiteľov malo dôležitejšiu úlohu, ako má súčasná generácia učiteľov. Stojíme na prahu epochálnych zmien civilizácie a život dnešných žiakov bude už onedlho veľmi odlišný od súčasných očakávaní. Ak ich na reálny život, ktorý ich čaká, nepripravíme, spoločnosti hrozí destabilizácia. Tí, ktorí budú pripravení, budú mať väčšiu šancu na lepší život.“

Podľa Priateľov Zeme-CEPA klíma nie je jediný faktor, ktorý bude významne formovať životy dnešných detí. Významnú rolu zohrá aj energetická, potravinová a finančná kríza a ďalšie trendy, ktoré majú globálny charakter. „Ich problém spočíva v tom, že sú vzájomne úzko prepojené, posilňujú sa a často majú nevratné dôsledky,“ povedal programový riaditeľ združenia Juraj Zamkovský.

O tom, aký charakter bude mať spoločnosť už v blízkej budúcnosti, rozhodne to, ako dokážu jednotlivci, rodiny, obce a komunity na ne reagovať a do akej miery sa na nadchádzajúce krízy dokážu adaptovať. Práve v tomto smere majú podľa Priateľov Zeme-CEPA nezastupiteľnú úlohu školy a vzdelávacie inštitúcie.

„Z informácií a materiálov zo školenia už pripravujem semináre pre žiakov a žiačky počas Medzinárodného dňa Zeme v apríli,“ povedal pracovník odbor marketingu a propagácie Slovenskej agentúry životného prostredia Radoslav Sloboda. Užitočnosť poskytnutých materiálov potvrdili aj učitelia a ďalší účastníci školení. Podľa Veroniky Seleckej, ktorá sa venuje environmentálnej výchove detí na Javorí „nové materiály sú praktické a poskytujú inšpiráciu, ako deti naučiť aj zaujať“.

22. marca sa uskutoční ďalšie školenie pre školy v bratislavskom regióne, ktoré Priatelia Zeme-CEPA pripravili spolu s Metodicko-poradenskými centrami a s Mestskou časťou Bratislava-Staré mesto. „Už teraz evidujeme záujem o školenie najmä od škôl z východoslovenského kraja. V apríli sa preto pravdepodobne presunieme do Košíc a Starej Ľubovne a podľa záujmu môžeme pripraviť takéto podujatia aj v ďalších mestách“, dodáva komunikačný pracovník Priateľov Zeme-CEPA Peter Coch.


Bližšie informácie: Ing. Peter Coch, 0905 581 060, coch[zavináč]priateliazeme.sk

 

Táto správa bola zverejnená v rámci projektu "VAMOS – Act Now! Kids Together 4 Climate Justice", ktorý finančne podporila Európska únia. Výlučnú zodpovednosť za jeho obsah nesú Priatelia Zeme-CEPA, preto za nijakých okolností nemožno obsah materiálu pokladať za stanovisko Európskej únie.Search