04.10.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Pracovné príležitosti v procese transformácie na Hornej Nitre

Nový dokument Priateľov Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network sa sústreďuje na stručný náčrt konkrétnych námetov k obratu hornej Nitry smerom k nízkouhlíkovej budúcnosti. Predovšetkým je potrebné zastaviť ďalšie dotovanie fosílnej energetiky - ťažby a spaľovania uhlia – a bezodkladne presmerovať verejné financie úplne opačným smerom: na rozvoj decentralizovanej bezuhlíkovej energetiky pod kontrolou regiónov a na báze obnoviteľných zdrojov.

Dokument ponúka niekoľko námetov k úvahám o možnostiach vytvárania takých pracovných príležitostí, ktoré sú s nízkouhlíkovou budúcnosťou regiónov kompatibilné: výstavbu sanitačnej infraštruktúry na báze prírodných technológií, rozvoj regionálnej bezuhlíkovej energetickej infraštruktúry a stavebnú činnosť s využitím miestnych prírodných materiálov.


Na stiahnutie dokument vo formáte pdf: Pracovné príležitosti v procese transformácie na Hornej Nitre

Search