11.12.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Štúdie : Limity ekonomického rastu: kvalita života v regiónoch SR

Názov:      Limity ekonomického rastu: kvalita života v regiónoch SR
Kategória:      Štúdie
BookID:      -
Autor:      Branislav Žúdel, Miroslav Mojžiš, Michal Sedlačko
ISBN-10(13):      -
Publisher:      Priatelia Zeme-CEPA
Rok vydania:      2007
Počet strán:      108
Jazyk:      Slovenský
Price:      0.00
Rating:      0 
Obrázok:      cover
Description:     

Publikácia je vstupným diskusným príspevkom v rámci spoločného projektu Priateľov Zeme-CEPA a Nadácie Friedricha Eberta s názvom „Limity ekonomického rastu a HDP: náčrt možností pre zavedenie nových ekonomických cieľov a indikátorov zohľadňujúcich kvalitu života“. Jej cieľom bolo navrhnúť alternatívne ekonomické ciele a indikátory, ktoré by odrážali krátkodobé aj dlhodobé spoločenské potreby a zohľadňovali kvalitu života, regionálne potreby, sociálnu spravodlivosť a princípy trvalo udržateľného rozvoja. Predložený materiál však túto problematiku iba otvára a naznačuje možné riešenia. Obsahuje aj závery expertnej oponentúry, ktorá sa uskutočnila 25. septembra 2007 v Bratislave. Časť pripomienok medzičasom autori do štúdie zapracovali.


Reviews


Search