11.12.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Štúdie : Kanál Dunaj - Odra - Labe - situácia v Slovenskej republike

Názov:      Kanál Dunaj - Odra - Labe - situácia v Slovenskej republike
Kategória:      Štúdie
BookID:      -
Autor:      Milan Janák
ISBN-10(13):      80-968918-8-X
Publisher:      Priatelia Zeme-CEPA a DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Rok vydania:      2006
Počet strán:      16
Jazyk:      Slovenský
Price:      0.00
Rating:      0 
Obrázok:      cover
Na stiahnutie:      stiahnuť ebook1.pdf
Description:     

Brožúrka sumarizuje najdôležitejšie informácie o projekte vodnej cesty Dunaj - Odra - Labe (DOL) z pohľadu národnej legislatívy, územnoplánovacej dokumentácie, strategických dokumentov a štúdií vypracovaných a platných v Slovenskej republike. Zámerne sa nevenuje konfliktom DOL s ochranou prírody, ale zameriava sa na rozpory a protirečenia s územným rozvojom, rozvojom regiónov a dopravy, ktoré potvrdili aj oficiálne štúdie a dokumenty schválené štátnou správou. Publikácia je určená hlavne pracovníkom štátnej správy a samospráv, ale aj všetkým, ktorí hľadajú prehľadne spracované informácie o projekte DOL na Slovensku.


Reviews


Search