25.09.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Štúdie : Prístup CLDD a Leader v programovom období 2014 - 2020

Názov:      Prístup CLDD a Leader v programovom období 2014 - 2020
Kategória:      Štúdie
BookID:      -
Autor:      Magdaléna Grambličková, Juraj Melichár, Miroslav Mojžiš, Zora Paulíniová, Renáta Tížiková Nemcová, Juraj Zamkovský
ISBN-10(13):      -
Publisher:      Priatelia Zeme-CEPA
Rok vydania:      2013
Počet strán:      24
Jazyk:      Slovenský
Price:      0.00
Rating:      0 
Obrázok:      cover
Na stiahnutie:      stiahnuť ebook1.pdf
Description:     

V roku 2013 kulminuje príprava dokumentov, ktoré určia, akým spôsobom budú najbližších sedem rokov na Slovensku využité fondy EÚ. Európska komisia ponúka pre programové obdobie 2014 – 2020 nástroje, ktoré umožnia plánovať a rozdeľovať časť fondov „zdola“, na miestnej úrovni – prístup LEADER a nový nástroj tzv. Community-led local development (CLLD - Komunitou vedený miestny rozvoj). Oba nástroje dávajú časť financií do rúk tzv. miestnych akčných skupín (MAS), ktoré ich rozdeľujú na základe miestnej stratégie. Miestni aktéri tak preberajú úlohu riadiaceho orgánu. Správa vznikla na podnet Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) a jej cieľom bolo participatívnymi metódami vyhodnotiť implementáciu prístupu LEADER a sformulovať odporúčania pre implementáciu nástrojov CLLD a LEADER v novom programovom období.


Reviews


Search