24.05.2018

Energoportál

Energoportál

EUfondy

Podporte-nas

Facebook CEPA


Sme združenie občanov, ktorých spája záujem o spoločnosť aj prírodu. Svoje talenty, vedomosti a čas venujeme podpore zmysluplného rozvoja regiónov, presadzovaniu spoločenskej spravodlivosti a ochrane prostredia. Nie sme kaviarenskí diskutéri o globálnych problémoch, neplytváme peniazmi na krikľavú seba-prezentáciu a neprispôsobujeme svoj program prioritám donorov. Neprijímame peniaze ani podporu od nadnárodných korporácií ani od iných organizácií nedemokratickej povahy.

Po vyše dvadsaťročnom presadzovaní verejného záujmu v rôznych oblastiach sme sa rozhodli ďalej sústrediť našu pozornosť a kapacity na tému, ktorej význam v čase nadchádzajúcej globálnej nestability exponenciálne rastie. Tou témou je vytváranie podmienok pre energetickú a ekonomickú sebestačnosť regiónov dôsledne rešpektujúcu limity prostredia a potreby budúcich generácií.

 

SPRÁVY

Najväčšie globálne korporácie často porušujú ľudské práva a páchajú zločiny na životnom prostredí. A tieto zločiny ostávajú často nepotrestané. Priatelia Zeme pripravujú žalobu na firmu Shell a žiadajú prijatie vynútiteľných národných a medzinárodných zákonov, ktoré by brali veľký biznis na zodpovednosť.

Zástupcovia centier udržateľnej energetiky (CUE) z okresov Rimavská Sobota, Rožňava a Kežmarok dnes absolvovali v stredu ďalšie praktické vzdelávanie zamerané na termické solárne systémy a sálavé vykurovacie zostavy na báze kusového dreva.

Súčasťou dnešného pracovného stretnutia zástupcov centier udržateľnej energetiky (CUE) z okresov Rimavská Sobota, Rožňava, Kežmarok a Svidník bolo aj školenie zamerané na optimalizáciu odberných miest, taríf a zmluvných vzťahov samospráv s dodávateľmi elektrickej energie alebo plynu.

ĎALŠIE SPRÁVY

Search