22.10.2018

Energoportál

Energoportál

EUfondy

Podporte-nas

Facebook CEPA

ŠTÚDIE


Ako sa môžete v tejto rubrike presvedčiť, aj keď zverejňujeme iba časť našich prác, štúdie tvoria najpočetnejšiu skupinu publikácií, ktoré sme od založenia Centra pre podporu miestneho aktivizmu (1993) vydali. Ich obsah vždy odrážal naše priority v čase. Malá časť týchto materiálov sú preklady alebo sú spracované z podkladov našich zahraničných partnerov.

Veľkú väčšinu však predstavujú naše vlastné štúdie. Tvorili veľmi dôležitú argumentačnú bázu našich verejných kampaní. Niektoré z nich sme využili aj v sporoch s rôznymi inštitúciami, pri podávaní podnetov, sťažností alebo pri predkladaní alternatívnych návrhov, ktoré sme považovali za verejný záujem.

 

Obálka Názov Autor
cover Názov: Desať rokov pôsobenia brettonwoodských inštitúcií na Slovensku Autor: Juraj Zamkovský a kol.
cover Názov: Zle definované indikátory spôsobujú problémy pri realizácii projektov: Prípad výstavby kanalizácie v Košiciach Autor: Roman Havlíček
cover Názov: Poľnohospodárstvo v rozšírenej EÚ: riziká a príležitosti Autor: FoE Europe
cover Názov: Verejné dotácie - súkromný zisk: privatizácia trenčianskych vodární Autor: Roman Havlíček
cover Názov: Koordinované využívanie fondov EÚ vidieckymi samosprávami. Skúsenosti z pilotného projektu servisného centra pre mikroregión Podpoľanie Autor: Miroslav Mojžiš, Juraj Zamkovský
cover Názov: Limity ekonomického rastu: kvalita života v regiónoch SR Autor: Branislav Žúdel, Miroslav Mojžiš, Michal Sedlačko
cover Názov: Slovenská dôchodková reforma v kontexte ekonomickej globalizácie Autor: Daniel Gerbery, Ivan Lesay, Daniel Škobla a kolektív autorov
cover Názov: Prístup CLDD a Leader v programovom období 2014 - 2020 Autor: Magdaléna Grambličková, Juraj Melichár, Miroslav Mojžiš, Zora Paulíniová, Renáta Tížiková Nemcová, Juraj Zamkovský
cover Názov: Kanál Dunaj - Odra - Labe - situácia v Slovenskej republike Autor: Milan Janák
cover Názov: Obchodné reťazce na Slovensku Autor: Helena Zamkovská (preklad)
cover Názov: Ako sa loví plachá zver pod Tatrami: prípad BMW Autor: Juraj Zamkovský
cover Názov: Globalizácia a Slovensko: Prípad vládneho Programu rozvoja automobilového priemyslu Autor: Juraj Zamkovský
cover Názov: Spôsob privatizácie vodární vylučuje pomoc z fondov EÚ Autor: Roman Havlíček
cover Názov: Koordinácia prípravy a implementácie projektov na regionálnej úrovni: rôzne prístupy a ich udržateľnosť Autor: Juraj Zamkovský
cover Názov: Správa o dodržiavaní opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov v programovom období 2007 – 2013 Autor: Roman Havlíček editor, Barbora Černušáková, Katarína Lukáčová, Juraj Zamkovský
cover Názov: Hospodárska súťaž Autor: Roman Havlíček a kol.
cover Názov: Účelné a efektívne využívanie biomasy: pozičný dokument (plná verzia) Autor: Juraj Zamkovský a kol.
cover Názov: Európska investičná banka Autor: Peter Mihók
cover Názov: Správa o dodržiavaní opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov v rokoch 2009 a 2010 Autor: Miroslav Mojžiš, Magdaléna Grambličková, Roman Havlíček, Renáta Nemcová
cover Názov: Kniha o chudobe. Spoločenské súvislosti a verejné politiky Autor: Daniel Gerbery, Ivan Lesay, Daniel Škobla a kolektív autorov
cover Názov: Koordinované využívanie fondov EÚ v oblasti udržateľného manažmentu zdrojov a produkcie energie Autor: Miroslav Mojžiš, Renáta Nemcová, Magdaléna Grambličková
cover Názov: Analýza potenciálu biomasy v katastrálnom území Poniky na udržateľné energetické využívanie Autor: Mgr. Ľudmila Černecká, Mgr. Ján Černecký, Mgr. Dobromil Galvánek, PhD., Ing. Pavol Polák, Dušan Kerestúr
Please past text to modal

Search