24.05.2018

Energoportál

Energoportál

EUfondy

Podporte-nas

Facebook CEPA

Stratégia adaptácie lesných porastov v katastrálnom území Poniky na zmenu klímy do konca 21. storočia
  E-mail
Názov:      Stratégia adaptácie lesných porastov v katastrálnom území Poniky na zmenu klímy do konca 21. storočia
Kategória:      Stratégie
Autor:      Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. , Mgr. Jozef Pecho , Ing. Peter Baláž
Publisher:      Priatelia Zeme-CEPA
Rok vydania:      2014
Počet strán:      59
Jazyk:      Slovenský
Obrázok:      cover
Na stiahnutie:      stiahnuť ebook1.pdf
Description:     

Hlavným účelom tohto dokumentu je sformulovať návrh opatrení pre hospodárenie v lesoch v katastrálnom území Poniky na zvýšenie adaptácie lesných ekosystémov na prognózované zmeny klimatických podmienok do konca 21. storočia. Adaptačné opatrenia sú zamerané na minimalizáciu rizík vyplývajúcich zo zmien klimatických podmienok do konca 21. storočia tak, aby boli čo najmenej ohrozené základné funkcie lesov v záujmovom území. V rámci tejto štúdie nie sú osobitne vypracované mitigačné opatrenia na zmenu klímy.

Please past text to modal

Search