24.05.2018

Energoportál

Energoportál

EUfondy

Podporte-nas

Facebook CEPA

Manuály: Regionálna koncepcia rozvoja inteligentnej energetiky: informácia o použitej metodike
  E-mail
Názov:      Regionálna koncepcia rozvoja inteligentnej energetiky: informácia o použitej metodike
Kategória:      Manuály
Autor:      Juraj Zamkovský
Publisher:      Priatelia Zeme-CEPA / CEE Bankwatch Network
Rok vydania:      2015
Počet strán:      20
Jazyk:      Slovenský
Obrázok:      cover
Na stiahnutie:      stiahnuť ebook1.pdf
Description:     

Tento dokument obsahuje opis metodiky na prípravu regionálnej koncepcie rozvoja inteligentnej energetiky. Zhŕňa viacročné skúsenosti združenia Priateľov Zeme–CEPA pri tvorbe takýchto koncepcií v ich cieľovom regióne Poľana. Každá koncepcia by mala poskytnúť ucelený pohľad na energetiku regiónu. Na základe prieskumu my mala obsahovať opis aktuálneho stavu potreby palív a energie, kvantifikáciu potenciálu úspor tepla a elektriny, odhad využiteľného potenciálu regionálne dostupných obnoviteľných zdrojov energie a posúdenie, či potenciál obnoviteľných zdrojov prevyšuje celkovú regionálnu potrebu tepla aj elektriny (a teda či by región v budúcnosti mohol byť energeticky sebestačný). Koncepcie by mali obsahovať aj odhad emisií oxidu uhličitého vyprodukovaného regionálnou energetikou a výpočet ročného úniku peňazí za spotrebované dovážané palivá a energiu. Na základe
toho by mali byť navrhnuté dlhodobé aj krátkodobé energetické priority a naznačený spôsob ich realizácie.

Please past text to modal

Search