17.04.2021

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Stratégia adaptácie lesných porastov v katastrálnom území Poniky na zmenu klímy do konca 21. storočia

Názov:      Stratégia adaptácie lesných porastov v katastrálnom území Poniky na zmenu klímy do konca 21. storočia
Kategória:      Stratégie
BookID:      -
Autor:      Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. , Mgr. Jozef Pecho , Ing. Peter Baláž
ISBN-10(13):      -
Publisher:      Priatelia Zeme-CEPA
Rok vydania:      2014
Edition:      1
Počet strán:      59
Jazyk:      Slovenský
Price:      0.00
Rating:      0 
Obrázok:      cover
Na stiahnutie:      stiahnuť ebook1.pdf
Description:     

Hlavným účelom tohto dokumentu je sformulovať návrh opatrení pre hospodárenie v lesoch v katastrálnom území Poniky na zvýšenie adaptácie lesných ekosystémov na prognózované zmeny klimatických podmienok do konca 21. storočia. Adaptačné opatrenia sú zamerané na minimalizáciu rizík vyplývajúcich zo zmien klimatických podmienok do konca 21. storočia tak, aby boli čo najmenej ohrozené základné funkcie lesov v záujmovom území. V rámci tejto štúdie nie sú osobitne vypracované mitigačné opatrenia na zmenu klímy.


Reviews


Search