07.12.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Priatelia Zeme-CEPA predstavujú systémový prístup k využívaniu fondov EÚ v energetike

Priatelia Zeme-CEPA dnes vo Zvolene zorganizovali konferenciu, kde prezentovali príklady dobrej praxe pri využívaní fondov EÚ v oblasti energetiky. Cieľom konferencie bolo ukázať, že pre rozvoj regiónov nie je rozhodujúce len samotné čerpanie peňazí z Európskej únie, ale dôležitý je systematický a koordinovaný prístup k ich čerpaniu a prínos financovaných projektov pre obyvateľov a životné prostredie.

Projekty zvyšujúce energetickú efektívnosť a využívania obnoviteľných zdrojov energie predstavujú veľký potenciál pre rozvoj regiónov. „Mnohé úspešné individuálne projekty pomohli znížiť závislosť najmä vidieckych regiónov od stále drahšieho dovozu fosílnych palív, obmedziť emisie skleníkových plynov a vytvoriť pracovné príležitosti tam, kde ich je nedostatok. Podstatne väčší účinok však môžu mať projekty, kde niekoľko obcí na úrovni mikroregiónu spojí svoje kapacity a spoločne využíva lokálne zdroje,“ hovorí Juraj Zamkovský z občianskeho združenia Priatelia Zeme-CEPA.

Dôležitým zdrojom financií na investície do obnoviteľných zdrojov energie sú fondy EÚ. Jednotlivé samosprávy však často nemajú kapacity ani zdroje na to, aby dokázali zhodnotiť potrenciál regiónu a systémovo ho využívali. Priatelia Zeme-CEPA na konferencii poukázali na to, že je potrebné zlepšiť najmä celkový prístup k plánovaniu, a to tak v oblasti rozvoja energetiky, ako aj pri využívaní financií zo štrukturálnych fondov na úrovni regiónov. Systémový prístup umožňuje zladiť energetické a ďalšie strategické priority v rámci regiónu a šetriť jeho dostupné finančné aj technické kapacity na prípravu aj realizáciu konkrétnych projektov. Dobré plánovanie otvára cestu k európskym aj domácim, verejným aj súkromným finančným zdrojom.

Konferencie „Príklady dobrej praxe: koordinované využívanie fondov EÚ v oblasti energetiky“ sa zúčastnilo takmer štyridsať predstaviteľov samospráv, mimovládnych organizácií a médií. Prednášajúci im predstavili viaceré príklady systémového prístupu k rozvoju energetiky a k využívaniu verejných financií v regiónoch. Lídrom v tejto oblasti je mesto Güssing v Rakúsku, ktoré predstavuje výnimočný príklad pre celú Európu. Güssing sa práve vďaka dobrému kvalitnému plánovaniu a spolupráci viacerých samospráv, ale aj firiem a mimovládnych organizácií vypracovalo z upadajúceho provinčného mesta na jedno z prvých miest v EÚ, ktoré dokáže pokryť z obnoviteľných zdrojov svoju spotrebu elektrickej energie a tepla.

Na Slovensku je jedným z mála príkladov systémového prístupu k energetike projekt združenia obcí Biomasa Bystricko, ktorý nahradí vykurovanie v 39 verejných objektoch modernými kotlami využívajúcimi drevnú štiepku z miestnych píl. „Veríme, že práve takéto projekty sa môžu stať modelom aj pre iné vidiecke regióny,“ hovorí Stanislav Lacika, ktorý koordinuje projekt Priateľov Zeme-CEPA Smerom k trvalo udržateľnej energetike v regióne Poľana.


Bližšie informácie:
Juraj Zamkovský, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 048 419 3718, 0908 902 257

Search