21.06.2024

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Chudoba

Chudobu považujeme za nevyhnutný sprievodný účinok nespravodlivého ekonomického systému, ktorý vo svete dominuje. Tento systém stimuluje k presadzovaniu súkromných záujmov na úkor verejných, podkopáva demokraciu, je bezprostrednou príčinou obrovských nerovností v životnej úrovni a potenciáli ľudí ovplyvňovať osobný život aj spoločenské prostredie a podporuje honbu za rýchlym profitom bez ohľadu na jeho dlhodobé sociálne a environmentálne náklady.

Sme presvedčení o tom, že o kurze a prosperite spoločnosti presvedčivo vypovedá situácia jej znevýhodnených skupín a väčšiny, a nie materiálny blahobyt jej privilegovanej elity a ani štatisticky spriemerovaný blahobyt. Keďže splodiny súčasného ekonomického systému zasahujú ľudí nepriamo úmerne k ich ekonomickému statusu, chceli sme sa problematikou chudoby cieľavedome zaoberať. Nepodarilo sa nám však vytvoriť trvalé vlastné kapacity v tejto oblasti.

Výsledky

V auguste 2006 sme sa stali jednou zo zakladateľských organizácií Slovenskej siete proti chudobe, ktorej poslaním je združovať organizácie zamerané na ľudí postihnutých chudobou a sociálnym vylúčeným, zlepšovať postavenie chudobných, posilňovať ich samostatnosť a obhajovať ich práva. Náš člen bol v rokoch 2006 a 2007 prvým predsedom tejto siete.

V roku 2007 sa nám podarilo vydať publikáciu Kniha o chudobe s cieľom oživiť nepredpojatú odbornú a verejnú diskusiu o chudobe na Slovensku. V publikácii sme zhrnuli poznatky a analýzy v tejto oblasti a poskytli sme v nej priestor názorom ľudí s priamou skúsenosťou s chudobou a sociálnym vylúčením.

V budúcnosti sa obmedzíme na znižovanie dôsledkov energetickej krízy na chudobných ľudí a regióny, možnosti znižovania ich energetických potrieb a vytváranie predpokladov pre energetickú autonómiu regiónov s nadpriemerným podielom chudobnej populácie.

Výber z našej činnosti

Túto časť pripravujeme.

 

Search