04.10.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Európa potrebuje záväzné ciele do roku 2030

SEPTEMBER 2013: EÚ sa zaviazala obmedziť svoje emisie skleníkových plynov o 80 až 95 percent do polovice tohto storočia. Splnenie tohto cieľa, ktorý je nutnou súčasťou prevencie proti nebezpečnej zmene klímy, si ale vyžiada si politickú vôľu členských štátov, ambicióznu politiku a vhodné technológie.

Európski Priatelia Zeme preto vyzvali EÚ, aby:

  • prijala konkrétne, radikálne a záväzné ciele pre rok 2030 na troch úrovniach: redukcia emisií skleníkových plynov, zníženie spotreby energie a zvýšenie využívania obnoviteľných energetických zdrojov
  • pripravila pokyny, ako dosiahnuť požadované zníženie emisií, napríklad pomocou ambicióznej politiky na podporu energetických úspor
  • prijala politiku na podporu perspektívnych technológií v oblasti úspor a využívania obnoviteľných zdrojov namiesto falošných riešení založených na využívaní jadrovej energie, bridlicového plynu, megalomanských biomasových spaľovní a zachytávaní uhlíka a jeho geologickom uskladňovaní
  • podporila také investície, ktoré reálne znížia emisie EÚ na úroveň požadovanú vedcami, pričom zároveň vytvoria slušné pracovné príležitosti, zvýšia energetickú bezpečnosť a ušetria spotrebiteľom a podnikateľom prostriedky.


Viac informácií nájdete na stránkach Európskych Priateľov Zeme. Foto na titulnej stránke: morgueFile.

 

 

Search