11.12.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Komisia plánuje najhoršiu dohodu v histórii EÚ

FEBRUÁR 2015: EÚ a USA rokujú za zatvorenými dverami o Transatlantickej dohode o obchode a investíciách (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). Koncom januára unikol na verejnosť dokument Európskej komisie s návrhom článku o tzv. spolupráci v oblasti regulácií.

Dokument svedčí o tom, že EK sa nehodlá vzdať úsilia o oslabovanie dosiahnutých pravidiel na ochranu verejných záujmov – vrátane tých, ktoré prijali verejné inštitúcie na lokálnej a regionálnej úrovni.

Originál dokumentu, ktorý neplánovane unikol na verejnosť, si môžete stiahnuť tu:
https://stop-ttip.org/wp-content/uploads/2015/01/TTIP-EC-text-regulatory-cooperation-28.01.2015.pdf

Jeho analýza z dielne organizácií Corporate Europe Observatory a Lobbycontrol sa zameriava na nebezpečenstá, ktoré „spolupráca v oblasti regulácií“ v navrhovanej podobe predstavuje pre demokraciu a práva štátov prijímať pravidlá na ochranu verejného záujmu. Stiahnite si túto analýzu v angličtine alebo v nemčine.

Podstata navrhovanej „spolupráce v oblasti regulácií“ je jednoduchá – umožní harmonizovať regulácie na oboch stranách Atlantiku na najnižší spoločný menovateľ tak, aby sa odstránilo čo najviac prekážok, ktoré stoja v ceste exportu tovaru z USA do EÚ a naopak. V praxi to znamená najmä oslabovanie noriem na ochranu kvality potravín alebo ochrany zdravia pred chemickým znečistením.

Odporúčame vám pozrieť si výborné video, ktoré v skratke za 2 minúty vysvetlí, o čom celá „spolupráca v oblasti regulácií“ je. Pošlite link na toto video aj svojim priateľom a známym.

Podobnú obchodnú dohodu pripravuje EÚ aj s Kanadou (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA).

Proti ďalšej príprave oboch týchto nebezpečných dohôd vznikla Európska občianska iniciatíva. Petíciu tejto iniciatívy môžete podporiť tu (podpisové hárky v slovenčine aj s pokynmi, kam ich treba po vyplnení zaslať, nájdete tu). Aby bola iniciatíva úspešná, musí získať najmenej 1 milión podpisov a minimálny počet podpisov aspoň v 7 členských štátoch EÚ (tzv. “minimálne kvórum pre krajinu”). Na stránkach Európskej občianskej iniciatívy proti TTIP a CETA nájdete mapu EÚ, ktorá ukazuje, koľko ľudí doteraz petíciu podporilo v jednotlivých štátoch. Hoci obe zákonné požiadavky sú už splnené (petíciu podpísalo už takmer 1,4 milióna občanov), iniciátori petície pokračujú v zbere podpisov ďalej. Chcú demonštrovať silu občianskej opozície proti TTIP a CETA a do októbra 2015 chcú vyzbierať aspoň 2 milióny podpisov.

 

Ďalšie informácie:

Obchodné rokovania medzi EÚ a USA ohrozujú potravinovú bezpečnosť 

Korporácie ohrozujú demokraciu. Európa ich môže začať krotiť

Články Európskej občianskej iniciatívy Stop TTIP!Spracovala Michaela Farkašovská. Foto: prevzaté zo stránok Friends of the Earth Europe. Článok bol pripravený v rámci projektu Od nadspotreby k solidarite: posilňovanie pôsobnosti občanov v prospech zodpovednosti Európy za globálnu udržateľnosť, ktorý finančne podporila Európska Únia prostredníctvom programu EuropeAid.

 

 

Search