04.10.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Biomasa ako šanca aj riziko

Združenie Priatelia Zeme-CEPA vydalo aktualizované vydanie publikácie Účelné a efektívne využívanie biomasy. Autori v ňom zdôrazňujú strategický význam biomasy a upozorňujú na potrebu uváženého rozhodovania o jej využívaní, najmä v prípade výroby energie a palív.

 
Podľa programového riaditeľa združenia Juraja Zamkovského sa energetické využívanie biomasy na Slovensku – najmä dreva - stáva vážnym problémom. „Plytvanie energiou a živelná výstavba mestských teplární, ktoré spaľujú drevo, výrazne zvyšuje dopyt a ten zase vytvára tlak na rast už aj tak dlhodobo neúnosnej ťažby dreva. Dotované predimenzované energetické zariadenia vysávajú tento dôležitý prírodný kapitál z vidieka a podkopávajú tým jeho šance zvyšovať mieru svojej energetickej bezpečnosti a nezávislosti. Čím chudobnejší je vidiek, tým intenzívnejší je výpredaj dreva z neho.“

Energiou vyrobenou z dreva sa často zbytočne plytvá v nezateplených sídliskách a v budovách s neefektívnou prevádzkou. Tento bludný kruh podporuje najmä nekoordinovaný a izolovaný postup rezortov pôdohospodárstva, hospodárstva a životného prostredia a zle nastavené finančné stimuly – vrátane opatrení financovaných z fondov EÚ. Tie na jednej strane nezohľadňujú celý životný cyklus výroby energie z dreva a na druhej strane často vylučujú súbežné financovanie opatrení na zvýšenie energetických úspor v budovách a zmenu palivovej základne na ich vykurovanie.

Drevu sa nesprávne pripísali apriórne pozitívne vlastnosti, najmä status obnoviteľného zdroja energie s neutrálnym vplyvom na globálne otepľovanie. Neexistujú však vhodné kritériá ani indikátory, ktoré by inštitúciám poskytujúcim dotácie umožnili sledovať, či a do akej miery tento predpoklad platí.

Ťažba dreva určeného na výrobu energie tak rastie a podľa vládnych koncepcií má stabilne rásť aj v budúcnosti. Podľa Priateľov Zeme-CEPA výroba energie pohlcuje v súčasnosti najmenej štvrtinu dreva vyťaženého na Slovensku.

Nešetrná veľkoplošná ťažba – spolu s inými nežiadúcimi účinkami nevhodných lesohospodárskych postupov - však môže vyčerpať lokálne disponibilné zásoby dreva na desiatky rokov. Obrovské množstvo vstupnej energie potrebnej na ťažbu, dopravu a spracovávanie dreva na energetické využitie zase radikálne znižuje energetickú návratnosť a zhoršuje uhlíkovú bilanciu spaľovania dreva. Ani jeden z týchto faktorov dnešné dotačné schémy nezohľadňujú a zameriavajú sa na kvantitatívny rast produkcie „čistej“ energie z biomasy, upozorňujú v publikácii Priatelia Zeme-CEPA.

Publikácia Účelné a efektívne využívanie biomasy poukazuje na hlavné kritické miesta, ktoré treba brať dôsledne do úvahy pri rozhodovaní o stimuloch a dotáciách pre projekty na výrobu palív a energie z biomasy. Poskytuje odporúčania verejným inštitúciám zainteresovaným na takomto rozhodovaní a zhŕňa zásady udržateľného pestovania, ťažby, prepravy a energetického využívania lesnej aj poľnohospodárskej biomasy. Dokument je určený ako podnet k začínajúcemu programovaniu verejných fondov na rozpočtové obdobie EÚ 2014 – 2020.

 

Dokument je na stiahnutie tu.

Bližšie informácie: Juraj Zamkovský, tel: 048 418 3718 alebo 0908 902 257, zamkovsky[zavináč]priateliazeme.sk


Search