04.10.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Ďalší kurz o energetickej autonómii regiónov

Združenie Priatelia Zeme-CEPA pripravuje ďalší turnus vzdelávacieho kurzu o energetickej autonómii vidieckych regiónov a možnostiach energetických úspor a využívania lokálnych obnoviteľných zdrojov energie. Kurz bude určený najmä pracovníkom samospráv, študentom a aktívnym občanom v regióne Poľana.

 
Združenie doteraz zorganizovalo tri turnusy tohto kurzu, ktorý zatiaľ absolvovalo 40 účastníkov. Kurz trvá 5 až 6 týždňov, pričom kombinuje rôzne vzdelávacie postupy. Je rozdelený do 4 hlavných modulov (globálne súvislosti, význam lokálnej energetiky pre ekonomiku vidieka, úspory a energetická efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov).

Každý modul obsahuje dve až štyri témy a začína prednáškami. Na ne nadväzuje štúdium a komunikácia s lektormi prostredníctvom interaktívnej internetovej vzdelávacej platformy a exkurzie na miesta dobrej praxe v cieľovom regióne. Každá téma je ukončená testom. Účastníci, ktorí zvládnu testové otázky zo všetkých prednášaných tém, dostanú v závere kurzu certifikát. Doteraz získalo certifikát 29 absolventov.

„Chceme vybudovať základ inteligentnej autonómnej energetiky v regióne Poľana. Naše štúdie dokazujú, že tento región môže ušetriť obrovské množstvo energie a zvyšok si môže vyrábať z lokálnych obnoviteľných zdrojov. Ak by sa mu to podarilo, nielenže bude nezávislý od neustáleho rastu cien dovážaných palív a energie a vytvoria sa lokálne pracovné miesta, ale z regiónu najmä prestanú pravidelne odtekať obrovské financie, ktoré chýbajú na štart miestnej ekonomiky,“ tvrdí organizátor kurzov Juraj Zamkovský.

Priatelia Zeme-CEPA predpokladajú, že absolventi kurzu by mohli postupne vytvoriť pracovnú skupinu pre energetickú autonómiu regiónu. Absolventi zároveň získavajú možnosť zapájať sa do analytickej, informačnej a propagačnej činnosti združenia.

„Kurz mi ponúkol mimoriadne užitočné know-how v oblasti udržateľnej energetiky. K niečomu podobnému sa človek len tak bežne nedostane,“ komentuje význam kurzu čerstvý absolvent Ondrej Hronec z Ponickej Huty, ktorý po kurze začal so združením aktívne spolupracovať.

Ďalší turnus je naplánovaný na jeseň tohto roka. Záujemcovia z regiónu sa doň môžu prihlásiť už teraz.

 

Bližšie informácie: Juraj Zamkovský, 0908 902 257, zamkovsky[zavináč]priateliazeme.sk

 

Search