27.05.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Obnoviteľné zdroje energie - s chladnou hlavou

Ako môže jednotlivec alebo štát reálne znížiť spotrebu energie a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie? A ak by to urobili všetci ľudia a krajiny na svete, budú stačiť dostupné obnoviteľné zdroje energie na pokrytie ich spotreby?

 
To sú základné otázky, ktoré si položil David J. C. MacKay pri písaní knihy Obnoviteľné zdroje energie - s chladnou hlavou.

Podľa Tonyho Junipera, bývalého výkonného riaditeľa Priateľov Zeme Anglicka, Walesu a Severného Írska je pátranie po bezpečnom a trvalo udržateľnom zdroji energie jedna z najväčších výziev našej doby. „Je však otázne, koľko energie potrebujeme a či ju dokážeme získať z obnoviteľných zdrojov všetku. David MacKay sa pokúsil získať odpovede podrobnou číselnou analýzou našej spotreby a výroby. Jeho závery neúprosne odhaľujú ťažké voľby, ktoré musíme uskutočniť,“ hovorí Tony Juniper a o knihe Davida MacKaya dodáva: „Pre čitateľov so záujmom o energetickú budúcnosť ľudstva to bude poučné čítanie. Pre každého, kto má vplyv na energetickú politiku, či už vo vláde, v obchode alebo neziskovej spoločnosti, by táto kniha mala byť povinná. Ide o fakticky presnú a ľahko čitateľnú správu o výzvach budúcnosti. Pôjde o kľúčovú referenciu v mojej knižnici mnoho nasledujúcich rokov.“

Napísať pútavý text o energetike pre široké publikum nie je jednoduché. Profesora fyziky na Univerzite v Cambridgei, Davida J. C. MacKaya, k tomuto rozhodnutiu priviedla nespokojnosť s odbornou úrovňou debát medzi britskými politikmi, ktorí prijímajú rozhodnutia o energetickej bezpečnosti.

Zameral sa najmä na to, čo sa dá považovať za reálne pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Návod, ako odlíšiť opatrenia, ktoré prinesú skutočné úspory energie od tých, ktoré sú iba stratou času, zaujal nielen vysokopostavených energetických laikov. Kniha, sprístupnená v roku 2009 v agličtine aj bezplatne na internete s množstvom aktívnych odkazov na súvisiacu literatúru, si našla široké publikum. Autor sa po vydaní Obnoviteľných zdrojov energie - s chladnou hlavou stal hlavným vedeckým poradcom na Ministerstve energetiky a klimatickej zmeny Veľkej Británie.

Publikácia bola preložená do slovenčiny vďaka projektu British Council s názvom Challenge Europe. Pôvodný preklad pripravili Jozef Rusnák a Alexander Ač, ktorý spoupracoval s odborníkmi Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) na príprave knižnej formy. Vydanie  publikácie bolo financované v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

Knižné vydanie s revidovaným prekladom je bezplatne k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach, v ktorých poskytuje SIEA bezplatné odborné energetické poradenstvo. Záujemcovia o viac výtlačkov musia ku každému prevzatému výtlačku podpísať preberací protokol. Preberací formulár je k dispozícii na stiahnutie tu.

Elektronická verziu slovenského prekladu knihy (11 MB)

 

 

Search