30.09.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Priatelia Zeme-CEPA podporia solárne inštalácie na strechách

Združenie Priatelia Zeme-CEPA poskytlo ďalšie školenie svojím spolupracovníkom, ktorí chcú pomáhať majiteľom rodinných domov v regióne Poľana rozumne využívať energiu. Tentokrát sa zamerali na prácu so softvérom na návrh jednoduchých strešných fotovoltaických systémov.

 
Potenciál energie slnka na výrobu tepla aj elektriny je v tomto vidieckom regióne obrovský. Zatiaľ čo strešných inštalácií termických solárnych panelov, ktoré sa používajú najmä na ohrev teplej vody, postupne pribúda, fotovoltaické inštalácie stále ostávajú veľkou raritou. Podľa združenia tomu bráni spletitá a komplikovaná byrokracia, nezmyselne nastavené stimulačné opatrenia štátu, všeobecná neznalosť problematiky a nedostatok praktických príkladov.

Združenie si obstaralo softvér, pomocou ktorého budú vyškolení poradcovia môcť rýchlo posúdiť rôzne varianty fotovoltaických systémov v konkrétnych podmienkach, vypočítať ich finančnú bilanciu a porovnať návratnosť. Využitím tohto softvéru budú pomáhať najmä majiteľom rodinných domov z regiónu pri rozhodovaní, či a aký fotovoltaický systém si na svoje strechy nainštalujú. Softvér nerieši kompletný technický návrh, ale zrozumiteľne znázorňuje výhody a nevýhody rôznych spôsobov inštalácií.

„Bude to zaujímavá doplnková služba, ktorá rozšíri náš poradenský repertoár pre obyvateľov nášho regiónu,“ hovorí vedúci programu Inteligentná energetika Juraj Zamkovský. „Samozrejme, našou prvoradou úlohou je povzbudzovať ľudí k úsporám, zatepľovaniu domov a efektívnejšiemu využívaniu energie. Popri tom ale chceme pomôcť tým, čo sa rozhodnú rozumne využiť slnečnú energiu, ktorej je všade dostatok,“ dodáva.

Podľa Priateľov Zeme-CEPA môže byť región Poľana úplne energeticky autonómny. Môže sa tak vymaniť z pozície rukojemníka dodávateľov palív a energie a monopolných distribučných firiem a stať sa nezávislý od rastúcich cien palív a energie. O to isté by sa mali usilovať aj individuálni spotrebitelia.

„Investície do úspor, odstránenia zbytočného plytvania a decentralizovaného využívania miestnych obnoviteľných zdrojov, vrátane slnečnej energie, je najinteligentnejšou formou dôchodkového sporenia. Garantuje pohodlie, zráža každodenné výdavky na minimum a zvyšuje bezpečnosť ľudí na staré kolená,“ tvrdí Zamkovský.

Energetické poradenstvo Priateľov Zeme-CEPA sa doteraz zameriavalo najmä na samosprávy v obciach okolo Poľany, v tomto roku však svoju činnosť rozširujú aj na obyvateľov.


Bližšie informácie: Juraj Zamkovský, 0908 902 257, zamkovsky[zavináč]priateliazeme.sk

 

Search