29.09.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Medzinárodná cena Climate Star za rok 2012 putuje do Čierneho Balogu

Climate Star (Klimatická hviezda roka) je cena pre mestá, obce a regióny v Európe za lokálne aktivity na ochranu klímy. Cenu udeľuje rakúska Klimatická aliancia za pozoruhodné lokálne projekty a programy na ochranu klímy v oblasti energetiky, dopravy, verejného obstarávania a správy, vzdelávania a výchovy a ich rôzne kombinácie. Aj keď cena nie je spojená s finančnou odmenou, má motivačný a prestížny charakter.


Klimatická aliancia doteraz odovzdala 69 takýchto ocenení. V prvom ročníku v roku 2002 ju získalo 19 samospráv, 22 v roku 2004 (vrátane doteraz jedinej ocenenej obce zo Slovenska – Kysuckého Lieskovca), 13 v roku 2007 a 15 v roku 2009.

Tento rok pribudne ďalších 20 klimatických hviezd v mestách a regiónoch v deviatich európskych krajinách. Zástupcovia víťazných projektov dostali pozvanie od Krajského úradu Dolného Rakúska do paláca Schloss Hof v obci Engelhartstetten neďaleko hraníc so Slovenskom, kde budú svoje aktivity prezentovať na slávnostnom galaprograme vo štvrtok 26. apríla 2012.

„Climate Star je medzinárodný projekt Klimatickej aliancie Rakúsko. Táto sieť združuje najmä samosprávy, ale aj školy a mimovládne organizácie, ktoré sa zaviazali znížiť vlastné emisie skleníkových plynov nad rámec stanovený zákonom a podporovať ochranu dažďových pralesov,“ hovorí Juraj Zamkovský z partnerskej organizácie Priatelia Zeme-CEPA.

Do Klimatickej aliancie vstúpilo už 1366 obcí a miest zo 17 európskych štátoch. Sú medzi nimi veľkomestá ako Viedeň, Barcelona alebo Mníchov aj malé vidiecke obce s niekoľkými stovkami obyvateľov. V členských mestách a obciach aliancie žije spolu vyše 50 miliónov ľudí. Spája ich záujem stabilizovať svetovú klímu znižovaním vlastných emisií skleníkových plynov a chrániť dažďové pralesy, ktoré naopak oxid uhličitý z atmosféry pohlcujú.

Členmi Klimatickej aliancie sú aj 4 samosprávy a 74 škôl zo Slovenska, vrátane obce Čierny Balog. Získali tak prestížnu značku, ktorú možno využiť pri získavaní finančnej pomoci z rôznych fondov a pri vytváraní partnerstiev na realizáciu spoločných projektov a výmene skúsenosti a informácií.

Tohtoročného laureáta ceny Climate Star 2012 na Slovensku - podhorskej obce Čierny Balog z okresu Brezno - preslávili najmä prekrásna okolitá príroda a zrekonštruovaná úzkorozchodná lesná železnička, ktoré tam každý rok pritiahnu desiatky tisíc turistov. Čierny Balog sa však môže pochváliť aj inteligentným využívaním energie, podporou občianskych aktivít a citlivým vzťahom k prostrediu.

Najvýznamnejšou investíciou obce v oblasti inteligentnej energetiky patrí nepochybne pilotný biomasový projekt, vďaka ktorému sa z lokálne vyrábanej odpadovej drevnej biomasy vykuruje 11 obecných objektov. K ďalším investíciám s priaznivým vplyvom na životné prostredie patrí zateplenie základnej školy Jánošovka, rekonštrukcia materskej školy v časti Krám, prestavba bývalej základnej školy Dobroč na 16 nájomných bytov, náhrada nafty použitým fritovacím olejom na pohon 2 lokomotív Čiernohronskej železničky, výstavba kompostovacej infraštruktúry a separovaný zber a recyklácia odpadov v obci. Obec plánuje aj zásadnú rekonštrukciu verejného osvetlenia.

„Ocenenie od Klimatickej aliancie nás veľmi teší, ale aj zaväzuje,“ povedal starosta Čierneho Balogu Ing. František Budovec a dodal: „Chceme pokračovať v takom rozvoji obce, ktorý bude ekonomicky rozumný a zároveň ekologicky čistý.“


Podrobnosti o projektoch a stručný klimatický profil obce Čierny Balog nájdete na energoportáli Priateľov Zeme-CEPA pre samosprávy.
Viac informácií o Klimatickej aliancii nájdete tu.

 

 

Search