29.09.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Samosprávy a školy Klimatickej aliancie privítali kolegov z Rakúska a Amazónie

Priatelia Zeme-CEPA a starosta mestskej časti Bratislava – Rača Peter Pilínsky privítali na výročnom stretnutí členských samospráv a škôl Klimatickej aliancie na Slovensku aj predstaviteľov ďalších samospráv a regiónov zo Slovenska a hostí z Rakúska a z regiónu Rio Negro v brazílskej časti Amazónie. Predstavitelia samospráv hovorili o lokálnej energetickej sebestačnosti ako dôležitom predpoklade stabilnej lokálnej ekonomiky. Zástupcovia škôl sa zamerali na dialóg o rôznych postupoch a skúsenostiach v oblasti vzdelávania a osvety o klimatickej zmene.


Emil Benesch z rakúskej Klimatickej aliancie predstavil niekoľko úspešných príkladov vytvárania energetickej autonómie malých regiónov v Rakúsku. „Sebestačnosť vo výrobe tepla, elektriny a palív znamená energetickú bezpečnosť a ekonomickú stabilitu,“ tvrdí Benesch. Podľa Juraja Zamkovského z Priateľov Zeme-CEPA energetická sebestačnosť na jednej strane zabraňuje zbytočnému úniku peňazí z regiónov za dovoz energie a palív a na druhej strane vytvára značné príjmy. „Energiu budete potrebovať vždy a stále. Otázne je, komu za ňu zaplatíte,“ dodal Zamkovský, ktorý na stretnutí predstavil snahy o vytvorenie podmienok pre zvyšovanie miery energetickej sebestačnosti vidieckeho regiónu Poľana.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje energeticky nezávislá samospráva ani región. Ale aj na Slovensku sa už realizujú postupy, ktoré možno označiť za dobrú prax. Príkladom môže byť obec Čierny Balog, ktorého zástupcovia si vo štvrtok v paláci Schloss Hof v rakúskej obci Engelhartstetten prebrali medzinárodnú cenu Climate Star 2012 (Klimatická hviezda roka). Cenu udeľuje rakúske Klimatická aliancia za inovatívne lokálne projekty na ochranu klímy. Starosta obce Čierny Balog na stretnutí predstavil „klimatický profil“ obce. Jeho základom je regionálny biomasový projekt, ktorého súčasťou je aj Čierny Balog. V rámci projektu sa v 8 obciach okolo Banskej Bystrice vybudovalo 15 moderných kotolní na drevnú štiepku, ktoré zásobujú teplom 32 verejných objektov (z toho v Čiernom Balogu je 5 takýchto kotolní a z nich sa vykuruje 11 budov). Štiepka sa pripravuje lokálne z odpadového dreva. K ďalším investíciám v obci s priaznivým vplyvom na životné prostredie patrí zateplenie základnej školy Jánošovka, rekonštrukcia materskej školy, prestavba bývalej základnej školy Dobroč na 16 nájomných bytov, náhrada nafty použitým fritovacím olejom na pohon 2 lokomotív Čiernohronskej železničky, výstavba kompostovacej infraštruktúry a separovaný zber a recyklácia odpadov v obci. Obec plánuje aj zásadnú rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Predstavitelia škôl si na strenutí vymenili skúsenosti medzi sebou aj so zahraničnými hosťami. Okrem zaujímavžch príkladov integrácie témy klimatickej zmeny do vzdelávacieho systému v Rakúsku sa dozvedeli o komunitnom vzdelávaní v brazílskom regióne Rio Negro. Podľa antropologičky Camily Sobral Barra z Asociácie pre sociálne a environmentálne otázky je komunitné vzdelávanie kostrou snáh o zachovanie tradičných vedomostí a kultúrnej identity obyvateľov tohto amazónskeho regiónu. Práve stáročiami overené tradičné postupy v poľnohospodárstve, rybolove, lesnom hospodárstve či vzťahu ku krajine by mohli poskytnúť inšpiráciu tzv. vyspelému svetu, ktorý sa kvôli nezdravej závislosti od materiálnej nadspotreby a energie z fosílnych zdrojov dostáva do permanentnej a prehlbujúcej sa finančnej krízy.

Podľa viceprezidenta Federácie domorodých národov v oblasti Rio Negro (FOIRN) Maximiliana Correa Menezesa sa v Amazónii už očividne negatívne prejavujú dôsledky globálnej zmeny klímy. Krajina sa vysúša a rastie frekvencia extrémnych prejavov počasia. „Naše tradičné pranostiky prestávajú platiť. Ohrozuje to našu potravinovú bezpečnosť a sme vystavení nebývalým vlnám horúčav, voči ktorým my veľa nezmôžeme. Náš osud je spätý s tým, ako funguje spoločnosť v bohatom svete, vrátane Európskej Únie,“ dodal. Práve v kvalitnej a komplexnej osvete vo vyspelých krajinách vidí Menezesa obrovský význam, ktorý môže zmierniť vplyv meniacej sa klímy na chudobné krajiny a ich obyvateľov.


Predstavitelia samospráv aj škôl sa zhodli s organizátormi na potrebe prehĺbenia dialógu o týchto témach a účastníci stretnutí naznačili viaceré možnosti ďalšej spolupráce.


Bližšie informácie: Juraj Zamkovský (Priatelia Zeme-CEPA), mobil: 0905/581 060, e-mail: zamkovsky[zavináč]priateliazeme.sk


Search