30.09.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

K inteligentnej energetike na Poľane

Zo štyroch mikroregiónov okolo Poľany uniká cez dovoz fosílnych palív a elektriny každý rok 400 až 800 Eur na obyvateľa. Pritom až polovicu tepla a značnú časť elektriny je možné ušetriť a zvyšok by mohli pokryť obnoviteľné zdroje energie, najmä biomasa a slnko. Ak by to región dokázal, stal by sa energeticky sebestačný a uvoľnil by obrovské finančné zdroje pre vlastný rozvoj. Práve k tomu chce prispieť nový projekt Priateľov Zeme-CEPA „Od závislosti k prosperite: k inteligentnej energetike na Poľane“.


Podľa tejto organizácie má Poľana výborné predpoklady pre rozvoj inteligentnej energetiky. Za inteligentnú považujú Priatelia Zeme-CEPA takú energetiku, ktorá je nielen efektívna, ale aj šetrná k prostrediu a zároveň posilňuje lokálnu ekonomiku. „Základom inteligentnej energetiky sú úspory a citlivé využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov pre miestnu spotrebu,“ hovorí koordinátor projektu Juraj Zamkovský a dodáva, že „súčasná prax na slovenskom vidieku je stále v príkrom rozpore s týmito zásadami“.

Priatelia Zeme-CEPA dlhodobo sústreďujú svoju pozornosť na vytváranie podmienok pre rozvoj inteligentnej a udržateľnej energetiky na Poľane. Uvedený projekt nadväzuje na ich doterajšiu činnosť. Chcú ním znížiť odkázanosť obcí okolo Poľany na dovoz energie a zvýšiť ich kapacity potrebné na koordináciu rozvoja energetiky.

„Spolu s piatimi samosprávami – Hriňovou, Ponikami, Dúbravicou, Čiernym Balogom a  Ľubietovou – otestujeme nový energetický poradenský systém určený najmä pre majiteľov rodinných domov. Vyškolíme ďalších ľudí na pomoc pre samosprávy, pretože energetických špecialistov dnes obce nemajú. Vytvoríme nástroje, ktoré obciam uľahčia aktualizovať energetické koncepcie. Otvoríme vzdelávacie centrum, ktoré pripraví množstvo osvetových materiálov a podujatí. Pre obec Poniky vypracujeme vzorovú lesnícku adaptačnú stratégiu na zmenu klímy a kompletnú analýzu potenciálu biomasy na udržateľné energetické využitie,“ povedal Zamkovský. Iniciatívy Priateľov Zeme-CEPA budú podľa neho replikovateľné aj v iných vidieckych obciach a regiónoch.

 

Bližšie informácie:
Ing. Peter Coch (0905/581 060, 048/418 37 18), Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Táto správa bola zverejnená v rámci projektu Od závislosti k sebestačnosti: k inteligentenej energetike na Poľane, ktorý bol podporený v Blokovom grante pre MVO Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

 

 Search