04.10.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Slovenské obce sa pripravujú na zmenu klímy

Meniaca sa klíma je jedným z globálnym problémov, na ktorý sa dá adaptovať aj lokálne. Seminár pre samosprávy o energetike a ochrane klímy organizovanom Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s Priateľmi Zeme-CEPA k tomu poskytol inšpiráciu predstaviteľom obcí z celého Slovenska.

Seminár využil štruktúru v minulosti úspešne otestovanú rakúskou Klimatickou alianciou, ktorá združuje mestá aj vidiecke obce. Tento typ seminára v Rakúsku od roku 2007 absolvovalo už viac ako 100 predstaviteľov samospráv. V súčasnosti sa podobné vzdelávacie podujatia pre samosprávy organizujú v Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku.

Cieľom kurzu bolo informovať starostov a pracovníkov samospráv o trendoch zmien podnebia, očakávaných dôsledkoch klesajúcich zásob fosílnych palív a o možnostiach vytvárania podmienok pre zvyšovanie miery energetickej autonómie regiónov ako predpokladu budúcej stability lokálnych ekonomík. Pozornosť účastníkov sa sústreďovala najmä na poradie priorít tzv. inteligentnej regionálnej energetiky: najprv znížiť reálnu spotrebu tepla, energie a palív na nevyhnutné minimum, potom zvyšovať energetickú efektivitu výroby aj spotreby energie a až nakoniec uvažovať o udržateľnom využití lokálnych obnoviteľných zdrojov s cieľom nahradiť spotrebu fosílnych palív.

Kurzu sa zúčastnilo 21 zástupcov z obcí z celého Slovenska, ktorí sa okrem iného dozvedeli, kde a ako treba znižovať spotrebu energie, ako účinne kombinovať lokálne zdroje energie a budovať vlastnú energetickú nezávislosť či ako znížiť neustály únik peňazí z regiónov v platbách za dovážané energie a palivá. Dozvedeli sa, ako kvantifikovať ekonomický prínos miestnych energetických projektov a prečo nie je jedno, kto kontroluje rozvoj energetiky na miestnej úrovni (a výnosy z nej). Nezanedbateľná časť seminára sa preto venovala potrebe budovania miestnych personálnych a technických podmienok na jej pružnú koordináciu. Seminár tak reagoval na absolútny a chronický nedostatok dostatočných vedomostí, zručností a kvalifikovaných pracovníkov v samosprávach, ktorých pracovnou náplňou by bolo práve zabezpečovať rozvoj miestnej energetiky.

„Ako starostovia nie sme väčšinou odborníci na energetiku. Takéto kapacity v samospráve ani nemáme a veľmi nám chýbajú,“ konštatoval starosta obce Vernár ing. Vladimír Ondruš. „Na seminári som načerpal veľa dobrých nápadov. Na takéto veci v reálnej praxi nemáme peniaze ani kapacity, preto by bolo dôležité, aby sa začali tejto problematike hlbšie venovať samosprávy, nakoľko nám to môže priniesť vysoké úspory“ doplnil primátor mesta Modrý Kameň ing. Aladár Bariak.

„Dôležitým posolstvom, ktoré sme samosprávam prostredníctvom tohto seminára tlmočili bolo, aby sa menej zaoberali kritikou zle nastavenej štátnej energetickej politiky a viac na to, čo reálne môžu svojimi kompetenciami a obmedzenými zdrojmi ovplyvniť v území, ktoré spravujú. Aj keď ich situácia vôbec nie je ružová, nie je toho až tak málo. Samosprávy sa môžu vopred pripravovať na očakávanú energetickú krízu bez ohľadu na to, či štát v tomto smere úplne zaspal dobu alebo koná neefektívne. Kto to včas pochopí, bude onedlho vo výraznej výhode a pre koho ostane prednejší futbal a zábavy, doplatí na to,“ hovorí moderátor seminára Juraj Zamkovský z Priateľov Zeme–CEPA.

Seminár sa konal v obciach, ktoré poskytli účastníkom inšpirujúce príklady iniciatívnych prístupov a projektov – Zaježová, Hostětín (ČR) a Čierny Balog. Všetky sa môžu pochváliť zaujímavými projektami a opatreniami na ochranu klímy. Vzdelávacie centrum Zaježová bolo rekonštruované s využitím environmentálnych technológií a prírodných materiálov; v moravskom Hostětíne boli zrealizované komunálne energetické projekty - napríklad centrálne vykurovanie na biomasu, muštáreň, fotovoltaická elektráreň a úsporné verejné osvetlenie. Horehronská obec Čierny Balog získala minulý rok od medzinárodnej Klimatickej aliancie ocenenie Klimatická hviezda roka za kombináciu praktických opatrení v oblasti využívania miestnych zdrojov energie.

„Vidieť dobrý príklad na vlastné oči je stokrát lepšie ako iba počuť alebo čítať o ňom. Príklady, ktoré sme pre seminár vybrali, svedčia o tom, že ak sa samosprávy zbavia štvorročnej optiky kopírujúcej volebné obdobia, ktorej sa u nás bežne podriaďuje celé plánovanie aj investície na lokálnej úrovni, môžu dosiahnuť veľa. Inteligentná energetika ako dôležitá súčasť adaptácie na zmenu klímy je beh na dlhé trate,“ povedala Petra Ďurišová z CEEV Živica.

 


CEEV Živica
sa už od roku 2000 zaoberá environmentálnou výchovou na všetkých úrovniach. Vo svojej činnosti sa snaží ukazovať netradičné riešenia a prístupy a otvárať cesty k zmene správania sa jedincov i spoločnosti a k reálnym činom v prospech ochrany životného prostredia. Viac informácií nájdete na www.zivica.sk

Priatelia Zeme-CEPA sú občianske združenie, ktorého poslaním je okrem iného podporovať vyvážený rozvoj regiónu Poľana. V tomto regióne poskytujú praktické energetické služby pre samosprávy a občanov, vedú rozsiahle vzdelávacie aktivity, vytvorili skupinu na podporu inteligentnej energetiky a pripravujú podmienky na cieľavedomú koordináciu energetiky. Viac informácií nájdete na www.priateliazeme.sk/cepa

 

Kontakt: Petra Ďurišová, koordinátorka CLIPMA
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: 0918 495 964


Bližšie informácie o projekte: www.clipma.eu

 

 

 

Search