11.12.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Správa o využívaní nástrojov Leader a CLDD pri čerpaní a programovaní fondov EÚ

V roku 2013 kulminuje príprava dokumentov, ktoré určia, akým spôsobom budú najbližších sedem rokov na Slovensku využité fondy EÚ. Európska komisia ponúka pre programové obdobie 2014 – 2020 nástroje, ktoré umožnia plánovať a rozdeľovať časť fondov „zdola“, na miestnej úrovni – prístup LEADER a nový nástroj tzv. Community-led local development (CLLD - Komunitou vedený miestny rozvoj).

Oba nástroje umožňujú presunúť časť financií z fondov EÚ do rúk miestnych akčných skupín (MAS), ktoré ich lokálne prerozdeľujú na základe miestnej stratégie. Miestni aktéri tak preberajú úlohu riadiaceho orgánu.

Podľa šéfky kolektívu riešiteľov Magdalény Grambličkovej správa vznikla na podnet Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) a jej cieľom bolo participatívnymi metódami vyhodnotiť implementáciu prístupu LEADER a sformulovať odporúčania pre implementáciu nástrojov CLLD a LEADER v novom programovom období. "V správe vychádzame z informácií a podnetov zozbieraných v dvoch kolách regionálnych seminárov, doplnených individuálnymi konzultáciami", povedala Grambličková.

Celý dokument vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu.

 

 

Search