07.12.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Pripomienky Priateľov Zeme-CEPA k návrhu zákona o energetickej efektívnosti

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo na medzirezortnépripomienkové konanie Návrh zákona o energetickej efektívnosti. Priatelia Zeme-CEPA zaslalo k návrhu svoje pripomienky.

Návrhom zákona o energetickej efektívnosti sa čiastočne transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2012/27/EU o energetickej efektívnosti. Materiál na pripomienkovanie bol zverejnený na Portáli právnych predpisov a pripomienky bolo možné zasielať do 16. mája 2014.

Podľa programového riaditeľa združenia Juraja Zamkovského sa cieľ energetickej efektívnosti nemôže redukovať iba na dlhodobé pokrytie energetickej potreby v štáte. Veľmi dôležitý cieľ zvyšovania energetickej efektívnosti musí byť dlhodobé znižovanie absolútnej spotreby energie a zároveň rešpektovanie prirodzených limitov prostredia, ktoré podmieňujú krytie energetických potrieb. Práve tieto aspekty návrh zákona podľa Zamkovského obchádza.

Priatelia Zeme-CEPA využili príležitosť a vypracovali pripomienky k návrhu zákona. Pripomienky poskytli aj Únii miest SR, ktorá pripravuje stanovisko samospráv.

 


 

Search