07.12.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Deglobalizácia poľnohospodárstva

Za posledných 50 rokov sa celosvetovo výrazne zmenil celý systém produkcie potravín od spôsobu pestovania poľnohospodárskych plodín, ich spracovanie až k ich dodaniu konečnému spotrebiteľovi. Vďaka globalizácii do systému vstúpili veľké medzinárodné korporácie, ktoré čoraz viac dominujú trhu s poľnohospodárskymi produktami a potravinami. Po páde železnej opony sa situácia výrazne zmenila aj v krajinách strednej a východnej Európy.

Negatívne sociálne a environmentálne dôsledky sú rôzne. Drobní poľnohospodári a lokálne podniky celosvetovo krachujú. Na jednej strane prebytky potravín a ich zlá kvalita spôsobujú obezitu, napriek tomu, že v mhohých krajinách ľudia hladujú. Spotrebitelia, aj keby chceli, sa ťažko orientujú v tom, čo kupujú, aké je zloženie potravín, kde boli vyrobené a odkiaľ pochádzajú ich jednotlivé zložky. Poľnohospodárske plodiny pestované vo veľkých množstvách a monokultúrne vyžadujú čoraz viac pesticídov a hnojív. Nárast imunoalergických ochorení je len jedným z následkov tohto trendu. V posledných rokoch dochádza navyše k výraznému úhynu včiel.

Napriek tomu existujú alternatívy. V mnohých európskych krajinách existujú inovatívne projekty, ktoré sa snažia znova prepojiť producentov a konečných spotrebiteľov bez vstupu veľkých obchodných reťazcov.Existujú projekty, ktoré podporujú produkciu potravín udržateľným spôsobom ako krátke dodávateľské reťazce, miestne farmy, či mestské záhradky.

Priatelia Zeme a a iné medzinárodné hnutia a organizácie veria, že kontrola potravín a poľnohospodárskej produkcie sa musí vrátiť do rúk lokálnych ľudí a farmárov. Produkcia poľnohospodárskych plodín a produkcia potravín musí prebiehať udržateľných spôsobom, bez spôsobovania záťaže životnému prostrediu, ktorého sme súčasťou.

Tzv. agro-ekológia je podporovaná širokou škálou vedcov, poľnohospodárov a rôznych organizácií. Zahŕňa pohľad na celkový potravinový systém, vrátane produkcie, distribúcie a spotreby potravín. Zdôrazňuje lokálnu ekonomiku, podporuje lokálne podniky a zamestnanosť. Dôležité je, že zahŕňa aktívnych občanov a komunity. Ľudia musia byť zahrnutí do rozhodnutí, o tom aké potraviny sa budú vyrábať a spotrebovávať a o tom ako sa budú riadiť prírodné zdroje regiónu.

 

Pripravila: Lucia Mojžišová, Priatelia Zeme-CEPA

 

 

Search