11.12.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Rozvoj komunitnej energetiky si zasluhuje podporu

Mladé európske hnutie komunít, ktoré sa angažujú vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie, začína silnieť. Tak by asi znel stručný záver bruselského podujatia s názvom „Komunitná energetika v Európe – ako na to“. Začiatkom októbra 2014 ho usporiadala iniciatíva Community Power pre zástupcov energetických družstiev, politikov, firmy podnikajúce v tomto odvetví a aktivistov zaoberajúcich sa zmenou klímy. Jeho cieľom bolo zhrnúť stav rozvoja komunitnej energetiky a načrtnúť kroky do budúcnosti.

Podľa zverejnených údajov v 16 členských štátoch EÚ už pôsobí asi 2500 komunitných družstiev podnikajúcich s obnoviteľnými energetickými zdrojmi. Iba v Nemecku vyrába elektrinu na strechách svojich domov 1,5 milióna občanov.

Cieľom španielskeho energetického družstva Som Energia je posilnenie účasti občanov na zmene súčasnej energetiky na efektívny systém výlučne na báze obnoviteľných zdrojov a v ich stopercentnom vlastníctve. Keď toto družstvo v októbri 2011 začalo dodávať elektrinu z obnoviteľných zdrojov, malo 750 členov. Dnes spravuje 18 tisíc kontraktov na dodávku elektriny. Nepotrebuje si požičiavať peniaze od žiadnych bánk, pretože ich má od členov, pričom zamestnáva 12 pracovníkov.

Inšpiratívny príklad ponúka aj nemecké mesto Schoenau. V roku 1991 jeho obyvatelia v referende hlasovali za prevzatie kontroly nad miestnou elektrickou sieťou. Založili energetické družstvo EWS, ktoré má dnes 3500 členov a 150 tisíc zákazníkov. "V demokratickom systéme môžete príklad Schoenau replikovať kdekoľvek. Komunitné energetické iniciatívy sa už rozvinuli natoľko, že ich nemožno zastaviť," konštatovala pred účastníkmi bruselského podujatia predstaviteľka EWS Tanja Gaudian.

Komunitný energetický sektor v Škótsku začal expandovať pred desiatimi rokmi vďaka vládnej podpore. Podľa škótskeho ministra pre energetiku, podnikanie a cestovný ruch Fergusa Ewinga chce vláda svojou podporou dostať do roku 2020 pod komunitnú kontrolu výrobu energie o výkone 500 MW. "Zatiaľ sme z tohto cieľa dosiahli takmer 300 MW, pričom minulý rok tento podiel vzrástol o 40 percent," povedal Fergus Ewing.

Aj luxemburská europoslankyňa Claude Turmes bola optimistická. "Vďaka vám sme na dobrej ceste k zmene energetiky v Európe," poznamenala a dodala, že na zvýšení podielu komunitami vlastnených zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov sa podielajú technológie aj politika.

Jej názor podporila Marie Donnelly z Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej Komisie. „Európska energetika sa doteraz vyvíjala a teraz sa zdá, akoby sa táto evolúcia systému zrýchlila v revolúciu," povedala.

Podujatie predchádzalo summitu EÚ koncom októbra, na ktorom napokon lídri členských štátov schválili zníženie emisií skleníkových plynov EÚ o 40 percent do roku 2030 oproti roku 1990 a ďalšie klimaticko-energetické návrhy Komisie z januára tohto roka. Tieto návrhy však neobsahovali žiadne legislatívne opatrenia na podporu komunitnej energetiky.

Európski Priatelia Zeme preto vyzvali EÚ, aby oficiálne začlenila komunitnú energetiku do svojich dlhodobých klimatických a energetických plánov. Zvlášť by sa podľa nich mali rozšíriť regionálne a lokálne cieľové hodnoty využívania obnoviteľných zdrojov tak, aby zahŕňali národné ciele v oblasti komunitnej energetiky.

 

Z podkladov Európskych Priateľov Zeme spracovala Michaela Farkašovská. Článok bol pripravený v rámci projektu Od nadspotreby k solidarite, ktorý spolufinancuje Európska Komisia prostredníctvom programu EuropeAid a partnerské organizácie.

  

Search