04.10.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Ázijská rozvojová banka musí ukončiť svoju 50-ročnú závislosť od uhlia

Výročné stretnutie Ázijskej rozvojovej banky (ADB) v japonskej Jokohame je súčasne 50. výročím jej vzniku. Oslavovať však nie je čo. Operácie ADB zanechali po celom svete hlbokú ničivú stopu, vysídlených ľudí a negatívne vplyvy na poľnohospodársku pôdu, rieky, lesy a klímu.

Banka tvrdí, že financuje rozvoj s cieľom zmierniť chudobu v ázijsko-tichomorskom regióne. Napriek tejto ušľachtilej vízii ADB neponúka najchudobnejším obyvateľom Ázie lepšiu budúcnosť. Jej neoliberálna politika vôbec nie je v súlade s úsilím odvrátiť najväčšiu hrozbu pre chudobnú Áziu: zmenu klímy.

ADB skutočne uznáva zmenu klímy ako hlavné riziko pre programy zamerané na zmierňovanie chudoby. Zmena klímy najťažšie zasiahne najchudobnejších ľudí, pretože práve oni - použijúc rétoriku ADB - "najviac čelia intenzívnejším tropickým búrkam, závažnejším a častejším povodniam a suchu, zrýchlenému topeniu ľadovcov a zvýšeniu morskej hladiny, vyššej frekvencii lesných požiarov, nedostatkom pitnej vody, ohrozeniu rastlinnej výroby a rybolovu, zvýšenému výskytu chorôb súvisiacich s teplom a infekciám."

Napriek tomu banka opakovane uprednostňovala financovanie uhoľných projektov pred alternatívami na báze obnoviteľných zdrojov. Uhlie je najväčším individuálnym prispievateľom k globálnemu otepľovaniu spôsobenému ľudskou činnosťou. ADB uznáva dokonca aj vplyv spaľovania uhlia na prehlbovanie klimatickej zmeny. Ale len v posledných desiatich rokoch investovala vyše 3 miliardy dolárov do uhoľných projektov. Ide o tretí najväčší medzinárodný zdroj verejných financií do uhoľnej infraštruktúry.

Azda najkontroverznejším projektom ADB je investícia vo výške 450 miliónov dolárov do uhoľnej elektrárne Tata Mundra Ultra Mega Coal s kapacitou 4 tisíc megawattov v indickom štáte Gujarat. Samotný inšpekčný panel banky, ktorý má kontrolovať dodržiavania pravidiel financovania, priznal nedostatočné prerokovanie projektu s miestnymi komunitami a nedodržiavanie stratégií odpadového hospodárstva a manažmentu znečistenia. Tieto chyby viedli k významným škodám na miestnom prostredí a zdraví a živobytí miestnych komunít.

Elektráreň Tata Mundra je tretím najväčším producentom emisií skleníkových plynov v Indii. Uhoľný prach z dopravných pásov zásobujúcich elektráreň ohrozuje ľudské zdravie a kontaminuje poľnohospodársku produkciu. Infraštruktúra narušila systém podzemných vôd a znečisťuje zdroje pitnej vody v obciach.

Vďaka "právnej imunite za investície" nemôže byť ADB za tieto zločiny braná na zodpovednosť. Po 50 rokoch jej beztrestnosti sa preto Priatelia Zeme Ázia-Tichomorie pripája k ďalším sociálnym hnutiam a požaduje odňatie imunity ADB. To by aspoň umožnilo ľuďom žalovať banku za vplyvy ňou financovaných uhoľných projektov na miestne komunity a klimatickú zmenu.

Viaceré multilaterálne banky obmedzili financovanie uhlia ako odpoveď na záväzky v oblasti klímy. Žiadna z nich však nezastavila takéto financovanie úplne.

Vzhľadom na hrozbu, ktorú spaľovanie uhlia predstavuje pre globálne podnebie, je najvyšší čas, aby ADB zakázala financovanie akýchkoľvek uhoľných projektov. Mala by využiť svoj vplyv a prispieť k tomu, aby to isté urobili aj ostatné multilaterálne a bilaterálne finančné inštitúcie. Je to mimoriadne dôležité aj preto, že vznikajú nové úverové inštitúcie, ktoré uhoľné projekty podporujú. Napríklad Ázijská investičná infraštruktúrna banka (AIIB) o sebe tvrdí, že je "zelená, čistá a štíhla" banka na podporu regiónu. Vo svojom návrhu energetickej stratégie však uvádza, že "by zvážila podporu uhoľných elektrární, ak by nahradili existujúcu menej efektívnu kapacitu“. ADB by preto mohla zohrať kľúčovú úlohu pri ukončení financovania uhlia.

Ázijská rozvojová banka čelí rastúcemu tlaku zo všetkých strán: medzinárodne, lokálne a aj zo strany vlastných akcionárov. Pokrytectvo jej marketingových klimatických deklarácií je čoraz neudržateľnejšie, pretože negatívne dôsledky zmeny klímy sa stali každodennou realitou chudobných obyvateľov Ázie.

 

Zdroj: www.foei.org

Search