04.10.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

EK musí zdvojnásobiť úsilie o vytvorenie udržateľného finančného systému

Európska komisia musí zdvojnásobiť úsilie o vytvorenie pružnejšieho a udržateľnejšieho finančného systému, ktorý Európa potrebuje, tvrdí koalícia environmentálnych a rozvojových organizácií.

Únia pre kapitálové trhy (Capital Markets Union, CMU), ktorá sa považovala za reakciu Európy na finančnú krízu, by mala zabezpečiť bezpečnejšie a udržateľnejšie rozhodnutia pre európskych občanov a malé a stredné podniky v oblasti investícií. Podľa organizácií však súčasná finančná legislatíva vrátane nariadení v rámci CMU vôbec nevytvárajú dostatočne silný regulačný rámec, čo môže viesť k investíciám podporujúcim skupovanie a zaberanie pozemkov a k porušovaniu ľudských a environmentálnym práv v Európskej únii aj mimo nej. Politika založená na dobrovoľnom prístupe znamená, že potenciálne škody na životnom prostredí, v sociálnej oblasti a v správe vecí verejných nie sú oficiálne považované za finančné riziko.

Anne Van Schaik, vedúca kampane európskych Priateľov Zeme v oblasti financií, uviedla: „CMU by mala byť základom trvalo udržateľného európskeho hospodárstva v prospech európskych občanov. Európski finančníci by teda nemali financovať projekty s nepriaznivým vplyvom na životy ľudí. Trvalá udržateľnosť musí byť jadrom CMU a Komisia by mala zabezpečiť, aby proces nepodliehal konfliktu s finančnými záujmami.“

Priatelia Zeme Európa a organizácie Global Witness, ActionAid and WWF Europe, spolu s europoslancami za Európsku ľudovú stranu, Progresívnu alianciu socialistov a demokratov, Zelených a Európsku zjednotenú ľavicu zorganizovali v Európskom parlamente spolu s podpredsedom Európskej komisie Valdisom Dombrovskisom rokovanie na vysokej úrovni.

Očakáva sa, že viceprezident Dombrovskis sa bude zaoberať problémom udržateľnosti v rámci priebežného hodnotenia CMU, ktorého výsledky sa majú zverejniť 8. júna. Je to kľúčová príležitosť pre Európsku úniu prijať jasné pozitívne opatrenia na reguláciu odvetví finančného sektora tak, aby sa predišlo sociálnym a environmentálnym škodám v dôsledku finančných investícií.

Organizácie vyzvali EÚ a jej členské štáty k otvorenému dialógu s občianskou spoločnosťou, spotrebiteľmi, sporiteľmi a širšou verejnosťou, aby sa budúce legislatívne návrhy (napríklad návrh na osobné dôchodky a návrh alternatívnych investičných fondov) zosúladili s environmentálnymi a sociálnymi záujmami a potrebami verejnej správy.

Podľa Sebastiena Godinota z oddelenia pre európsku politiku WWF je to „dobrá príležitosť prijať kvalitné záväzky v oblasti trvalo udržateľných financií na strane Komisie, pracovnej skupiny Výboru pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board, FSB) pre zverejňovanie klimatických informácií, expertnej skupiny na vysokej úrovni pre udržateľné financie aj viacerých finančných ústavov v Európe, ktoré vyhlásili zelené investičné schémy: Komisia by sa mala dostať do čela tohto procesu, nie zaostávať.“

 

Zdroj: Friends of the Earth Europe

 

Search