04.10.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Samozrejme, že otvárame okná!

Z energetického monitoringu pasívneho domu v štvrti Bahnstadt mesta Heidelberg v Nemecku: Bahnstadt vytyčuje nový smer v komunálnej energetike.

Wolfgang Erichson býva v Bahnstadte už tri roky a so svojím novým sídlom je veľmi spokojný. „Bolo tam príjemne teplo aj v chladných zimných dňoch," hovorí Erichson. Ako obyvateľ tejto mestskej časti a tiež aj ako primátor mesta sa zúčastnil informačného dňa 5. apríla 2017 v areáli požiarnej stanice, kde mestská správa s Inštitútom pasívneho domu prezentovali výsledky energetického monitoringu. Dva najdôležitejšie výsledky: spotreba energie na vykurovanie v časti Bahnstadt bola mimoriadne nízka. Zároveň celková spotreba energie bola len tretina oproti konvenčným bytovým štvrtiam.

Mestská časť Bahnstadt je teda vynikajúcim príkladom úspešného uplatnenia pasívnych domov vo veľkom rozsahu. Inštitút pasívneho domu na podnet mestskej správy preskúmal v rámci monitorovania energetiky v Bahnstadte spotrebu energie v 1400 bytoch vrátane 563 ubytovacích priestorov študentov.

Prístup k údajom o mesačnej spotrebe energie pre takmer 90 tisíc m² úžitkovej podlahovej plochy v rokoch 2014 až 2015 umožnilo urobiť štatisticky významný prieskum. Monitoring viedol Søren Peper z Inštitútu pasívneho domu, ktorý jeho výsledky zhrnul takto: „Pokiaľ ide o celkovú spotrebu energie, je len na úrovni tretiny bežnej spotreby diaľkového vykurovania v bytových domoch. To pre Bahnstadt znamená menšie náklady na energiu o dve tretiny."

Nízka spotreba napriek vetraniu

Mesačné údaje zahŕňajú údaje o spotrebe tepla a teplej vody, rozloženie a skladovanie tepelných strát a iné hodnoty spotreby vrátane rampového vykurovania vstupu podzemného parkoviska.

Monitoring tiež preukázal, že budovy v mestskej časti Bahnstadt potrebovali len jednu osminu energie na vykurovanie oproti iným bežným budove, a že splnili štandard pasívneho domu. Priemerná spotreba energie na vykurovanie na úrovni 14,9 kWh/(m².rok) v roku 2014 a 16,4 kWh/(m².rok) v roku 2015 sú vynikajúce výsledky. „Je to v súlade s našimi očakávaniami," vysvetľuje Peper. Mierny rozdiel v hodnotách spotreby energie v dvoch rokoch pripisuje chladnejšej zime a slabšiemu globálnemu slnečnému žiareniu v období od januára do marca 2015.

Aby sa dal získať úplný obraz o výške celkovej spotreby energie, je treba sledovať okrem spotreby energie na vykurovania aj spotrebu elektriny. Domácnosti v Bahnstadte majú uspokojivo nízke hodnoty tejto spotreby v porovnaní s priemernou spotrebou v Nemecku, a to napriek tomu, že všetky tieto budovy majú vlastnú ventiláciu a hodnotenie bralo do úvahy aj elektrickú energiu spotrebovanú na spoločné účely.

Priemerná hodnota zaznamenaná bytovými elektromermi bola iba 17,9 kWh/(m².rok), zatiaľ čo spoločná spotreba elektriny bola 8,6 kWh/(m².rok). Inštitút pasívneho domu a mestská správa Heidelbergu pripisujú tento výsledok najmä poradenstvu v oblasti úspor elektrickej energie, ktoré občanom poskytuje mesto a modernému zariadeniu bytov.

Riaditeľ Inštitútu pasívnych domov v Darmstadte profesor Dr. Wolfgang Feist zdôrazňuje, že koncept pasívneho domu spĺňa požiadavky smernice Európskej únie pre budovy s takmer nulovou energiou, ktoré budú povinné od roku 2021.

Heidelberg otvára novú kapitolu plánovania

Snaha mesta Heidelberg vytvoriť celú mestskú štvrť s extrémne nízkou energetickou spotrebou sa vyplatila. V roku 2007 zaujala mestská správa v Bahnstadte úplne jedinečný prístup k urbanistickému plánovaniu. Nariadila, že všetky bytové aj nebytové budovy na pozemkoch s rozlohou 116 hektárov okolo hlavnej železničnej stanice v Heidelbergu musia byť postavené v mimoriadne energeticky úspornom pasívnom štandarde.

Medzi nebytovými budovami sú štyri materské školy a škola, ktorá sa otvorí v lete roku 2017, ako aj reštaurácie a kaviarne, kino a obchod s potravinami. Aj požiarna stanica, v ktorej sa konala informačná akcia, je postavená ako pasívny dom. Vo výstavbe je ešte veľké nákupné centrum a plánuje sa fitness centrum.

V štvrti Bahnstadt v súčasnosti žije asi 3500 obyvateľov. Po realizácii všetkých stavebných projektov tento počet stúpne na 6 tisíc. Mesto už plánuje tretiu a poslednú stavebnú fázu. „Výrazne predbiehame plán, keďže budovy sa ľahko predávajú a prenajímajú. Predčilo to naše očakávania," hovorí starosta Erichson.

Spokojnosť s dobrou kvalitou vzduchu v interiéroch

Prieskum obyvateľov ukázal, že väčšine z nich sa veľmi dobre žije v štvrti blízko centra mesta a v tomto energeticky úspornom stavebnom štandarde. Jeden z nich, Markus Duscha, ktorý počas informačného dňa odpovedal na otázky, vysvetlil: „Samozrejme, že v našich pasívnych domoch môžeme otvárať okná, kedykoľvek budeme chcieť. Keď je dobré počasie, sedíme vonku na terase." Zároveň podčiarkol dobrú kvalitu vnútorného vzduchu.

Podľa vedúceho oddelenia pre energetiku a ochranu klímy agentúry životného prostredia v Heidelbergu Ralfa Bermicha „komfortom bývania sa budeme musieť v budúcnosti čoraz vážnejšie zaoberať, a to nielen v pasívnych domoch." Mesto už poskytuje poradenstvo v súvislosti so zmenou klimatických podmienok v letných mesiacoch.

 

Link na monitorovaciu správu Bahnstadt Heidelberg: http://passiv.de/downloads/05_heidelberg_bahnstadt_monitoring_report_en.pdf

Prevzaté zo stránok Inštitútu pasíveho domu Darmstadt.

 

Search