04.10.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Aktualizácia stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

V roku 2014 pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Tento dokument schválila vláda SR uznesením č. 148/2014, v ktorom uložila ministerstvu povinnosť do 30. apríla 2018 aktualizovať národnú adaptačnú stratégiu.

Aktualizácia stratégie, ktorá sa začala tento rok, sa zamerala na hodnotenie súčasného stavu adaptácie na zmenu klímy v rozhodujúcich oblastiach a sektoroch a na aktualizáciu adaptačných opatrení a rámca na ich realizáciu. Na príprave aktualizácie stratégie sa podieľala pracovná skupina pre adaptáciu vytvorená Ministerstvom životného prostredia.

Keďže ide o strategický dokument, aktualizácia adaptačnej stratégie podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Oznámenie o strategickom dokumente je od 29. septembra 2017 k dispozícii stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. Stanoviská k oznámeniu je možné zaslať na adresu Ministerstva životného prostredia SR do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

Strategia-adaptacie-sr-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy-aktualizacia.pdf [2,47 MB]

Oznamenie-strategickom-dokumente.pdf [851,94 kB]

 

Search