04.10.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Nemecká polícia ide príkladom v ochrane klímy

Dokončením novej policajnej administratívnej budovy nemecká spolková krajina Hesensko ukázala, čo znamená energeticky efektívna výstavba. Administratívna budova v meste Baunatal v severnom Hesensku významne prispeje k zníženiu spotreby energie vládnych budov v provincii Hesensko.

Baunatal
Do roku 2030 klimaticky neutrálna regionálna správa


Spolková vláda Hesenska bude do roku 2030 neutrálna z pohľadu emisií CO2. Aby splnila tento cieľ, Hesensko upravilo energetické aspekty v stavebných normách pre vládne budovy. Budova v meste Baunatal, ktorú využíva polícia od konca roka 2014, svojou nízkou energetickou spotrebou a ušetrenými emisiami oxidu uhličitého (CO2) je príkladom klimaticky priaznivej výstavby. Jej konštrukcia sa považuje za celoštátny pilotný projekt pasívneho domu.


Nové energetické aspekty v stavebnej legislatíve


V trojposchodovej administratívnej budove v meste Baunatal dlhej 80 metrov s úžitkovou plochou asi 4 tisíc štvorcových metrov sú kancelárie polície okresu Kassel v severnom Hesensku. Inštitút pasívnych domov v nemeckom Darmstade poskytoval pre celý stavebný projekt poradenstvo a zabezpečoval aj jeho monitoring.


Káble a snímače v plášti budov


Prípravy na vedecké monitorovanie začali už na úrovni projektu. Pracovníci pobočky inštitútu nainštalovali v budove káble a početné senzory a potom ich kalibrovali. Keď sa policajný ústav do budovy nasťahoval, vedci analyzovali údaje za obdobie dlhšie ako dva roky, od začiatku roka 2015 do konca apríla 2017.


Podľa očakávania bola spotreba energie na vykurovanie nízka


Výsledky monitorovania dokázali, že spotreba energie na vykurovanie budovy bola iba 19,2 kWh / (m²a), teda výrazne nižšia ako spotreba bežných administratívnych budov. Táto hodnota sa blíži k výpočtovej hodnote 18,3 kWh / (m²a), ktorú stanovili projektanti pomocou programu PHPP. Budova poskytuje vysokú úroveň tepelnej pohody pre užívateľov.


Určenie potenciálu na zlepšenie


Podľa Sørena Pepera z Inštitútu pasívneho domu "vďaka online prístupu k všetkým nameraným údajom z budovy je možné okamžite vyhodnotiť akékoľvek zmeny v systéme riadenia budovy. To by nám ukázalo priame účinky aj na spôsob prevádzky, ktorý môže ovplyvniť tepelnú pohodu. Pomocou tejto metódy monitorovania sme dokázali identifikovať existujúci potenciál na zlepšenie."


Potreba energie na chladenie


Monitorovanie ukázalo, že veľkú úlohu v tomto projekte zohrávala energia na chladenie. Na rozdiel od pôvodného návrhu sa v objekte celoročne využíva energia na chladenie piatich serverových miestností. Ako hlavnú možnosť zníženia energetickej potreby na chladenie Inštitút pasívneho domu navrhol zvýšiť teploty serverových miestností a skvalitniť systém správy budovy.


Pasívne chladenie solárnou ochranou


Okrem toho v kanceláriách nebol plne využitý potenciál pasívneho chladenia v horúcich dňoch pomocou slnečnej ochrany; namiesto toho sa využívalo aktívne chladenie. Aj tak však Inštitút pasívnych domov nameral veľmi nízku spotrebu elektrickej energie 10,9 kWh / (m²a) tepelného čerpadla. Søren Peper hovorí: "Tepelné čerpadlo v tejto budove je tak účinné, že na pokrytie celej energetickej potreby na chladenie a vykurovanie stačilo iba 11 kWh / (m²a). To je efektívna stavebná technológia, ktorá dokonale dopĺňa pasívny dom."


Tepelné čerpadlá slúžia štyrom akumulátorom


Energiu na vykurovanie a chladenie pasívneho domu v meste Baunatal dodávajú spolu dve tepelné čerpadlá pripojené na pole s výmenníkom tepla v zemnom vrte a chladiacou vežou. Tepelné čerpadlá slúžia na prevádzku štyroch chladiacich a tepelných akumulátorov s rozdielnymi teplotami od 12 ° C pre chladiče rekuperátora a chladenie pomocou vzduchotechnickej jednotky, 18 ° C pre chladenie priestoru, 28 ° C pre vykurovanie priestoru a 50 ° C pre prípravu teplej vody. Distribúciu tepla a chladenia zabezpečuje tzv. systém kontroly jadrovej teploty betónu (CCTC).


Dodávateľský koncept budúcnosti


Søren Peper vysvetľuje: "Prevádzka tepelného čerpadla bola nepochybne úspešná. Okrem toho, elektrina ako jediná forma dodávanej energie je veľmi dobre kompatibilná s udržateľným dodávateľským systémom budúcnosti, ktorý je založený na elektrickej energii vyrobenej výlučne z obnoviteľných zdrojov."


Výrazne nižšie prevádzkové náklady


Vláda Hesenska investovala do výstavby tejto administratívnej budovy približne 20 miliónov eur. "Pred dokončením stavby bolo jasné, že mierne vyššie investičných nákladov na opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti budú kompenzované oveľa nižšími prevádzkovými nákladmi. Okrem toho, budova poskytuje vyššiu mieru komfortu a aj riziko rastúcich cien energií je v pasívnom dome oveľa nižšie vďaka minimálnej spotrebe energie na vykurovanie," dodáva Søren Peper.


Hesensko už teraz spĺňa požiadavky na rok 2019


V oblasti energeticky efektívnej výstavby už Hesensko spĺňa požiadavky smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov na rok 2019. Prístavba ministerstva financií v hlavnom meste tejto spolkovej krajiny Wiesbaden oficiálne otvorená v máji 2016 bola tiež postavená v pasívnom štandarde aj vďaka pozitívnym skúsenostiam s pilotným projektom v meste Baunatal.

"Energetická účinnosť v budovách znamená väčší komfort pri nižšej energetickej spotrebe. Dokonca aj veľké budovy so špeciálnymi prevádzkovými požiadavkami sa môžu postaviť pasívnom štandarde. Vláda Hesenska financovala vedecké monitorovanie tohto projektu s cieľom preukázať tento predpoklad. Zistenia budú veľmi užitočné pre mnohé ďalšie budovy," vysvetľuje minister hospodárstva Hesenska Tarek Al-Wazir.


Zhrnutie monitorovacej správy pre administratívnu budovu v meste Baunatal je k dispozícii na webových stránkach inštitútu pasívneho domu www.passivehouse.com.

 

Prevzaté zo stránok Inštitútu pasíveho domu Darmstadt.

Search