22.01.2021

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Transformácia našej ekonomiky: rozširovanie riešení

Vo svojej novej správe si medzinárodná federácia Priateľov Zeme všíma päť praktických riešení ako vyvážiť deštruktívne dôsledky neoliberálneho fundamentalizmu, ktorý bol v uplynulých desaťročiach dominujúcou globálnou ekonomickou ideológiou.

Žijeme vo svete, ktorý čelí mnohým deštruktívnym a vzájomne prepojeným krízam – medzi nimi rastúcej nerovnosti, zmene klímy, chudobe, znečisteniu a porušovaniu ľudských práv. Súčasný hospodársky systém tieto krízy vyživuje a prehlbuje.

Dominantnou globálnou ekonomickou ideológiou počas uplynulých 30 rokov bol neoliberálny fundamentalizmus. Jeho cieľom je oslabiť úlohu štátu prostredníctvom privatizácie, deregulácie (elimináciou noriem), liberalizácie (odstraňovaním obchodných obmedzení) a znižovaním daní. Tento korporátny rámec zlyhal. Výsledkom je ďalšia deštrukcia životného prostredia a rastúca nerovnosť ako odvrátená strana postupnej demontáže kompetencií vlád v oblasti sociálnej a environmentálnej politiky.

K dispozícii sú však tisícky príkladov dobrej praxe, ktorými sa dá smerovať k spravodlivejšiemu a trvalo udržateľnému svetu a ktoré kladú občanov a životné prostredie do popredia.

Vo svojej novej správe si medzinárodná federácia Priateľov Zeme všíma päť tematických riešení zameraných na ekonomickú spravodlivosť s cieľom ukončiť éru neoliberalizmu a zmeniť kurz globálnej ekonomiky smerom k udržateľným spoločnostiam:

  1. Poskytovanie verejných služieb pre všetkých prostredníctvom daňovej spravodlivosti
  2. Rozmach ekonomík založených na spoločenskom vlastníctve a družstevníctve
  3. Podpora miestnych trhov a spravodlivého obchodovania
  4. Oceňovanie a meranie blahobytu ľudí a planéty
  5. Zabezpečenie záväzných pravidiel na elimináciu moci veľkého biznisu

Cieľom štúdie je posilniť vplyv týchto riešení na dosiahnutie systémových zmien.


Na stiahnutie:
Transformácia našej ekonomiky: rozširovanie riešení (angl. originál, formát pdf)

 

Search