25.02.2021

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Zelená lokálna energia - cesta pre Slovensko

Slovenská republika sa zaviazala k plneniu klimatických cieľov, ktoré sú na odvrátenie krízy globálneho ekosystému nevyhnutné. Bez udržateľnej energetickej politiky na regionálneja lokálnej úrovni ostanú tieto ciele iba na papieri.

Ak má na Slovensku vzniknúť moderná regionálna a miestna energetická politika, musia byť v regiónoch k dispozícii dostatočné odborné, technické aj finančné kapacity. Tieto dnes až na výnimky chýbajú.

Výsledkom projektu FES Slovensko a jeho partnerov (vrátane Priateľov Zeme-CEPA) je návrh opatrení na celoštátnej, regionálnej aj miestnej úrovni, ktoré by viedli k etablovaniu systematickej a udržateľnej regionálnej a lokálnej energetiky na Slovensku. Bližšie o projekte TU.

Kľúčový výstup projektu predstavuje publikácia Zelená lokálna energia - cesta pre Slovensko: Udržateľná a sebestačná regionálna a lokálna energetika nevznikne spontánne (autori: Juraj Zamkovský a Milan Ftáčnik, vydal: Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastúpenie v Slovenskej republike. November 2019).

 

Search