17.01.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Informačné dni o príprave regionálnych kapacít pre energetické plánovanie

26.1. (utorok) o 15:00: pre verejnú správu a partnerov
27.1. (streda) o 10:00: pre médiá
28.1. (štvrtok) o 15:00: pre školy


Informačné dni budú tentokrát zamerané na stav a perspektívy pripravovanej koordinačnej a plánovacej infraštruktúry pre udržatelnú energetiku v regiónoch. Iba vytvorenie nových odborných regionálnych kapacít môže zabezpečiť zásadný obrat od súčasnej živelnosti vo vývoji energetiky k jej  koordinovanému rozvoju k bezuhlíkovej budúcnosti.

Podmienky pre vznik takejto infraštruktúry postupne dozrievajú. Jej dôležité prvky sa už premietli do vládou schváleného Integrovaného národného energetického a klimatického plánu SR do roku 2030 a s vytvorením nových regionálnych kapacít sa už uvažuje aj v rámci programovania EŠIF na roky 2021 - 2027. Vláda si už dobre uvedomuje, že bez pripravených regiónov Slovensko nemá šancu dosiahnuť klimatickú neutralitu ani oveľa neskôr ako v horizonte troch dekád, ku ktorej sa štát medzinárodne zaviazal.

Táto téma bude predmetom informatívnych podujatí pre rôzne cieľové skupiny. Podujatia sú otvorené, je iba potrebné sa vopred zaregistrovať podľa pokynov v priložených pozvánkach.

Pozvánka na podujatie 26.1. (utorok) o 15:00 určené najmä pre verejnú správu a socio-ekonomických partnerov

Pozvánka na podujatie 27.1. (streda) o 10:00 najmä pre médiá

Pozvánka na podujatie 28.1. (štvrtok) o 15:00 najmä pre zástupcov stredných odborných škôl a technických vysokých škôl

 

Search