02.10.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Ponuka online exkurzií za dobrými príkladmi

Pripravili sme sériu online exkurzií na miesta dobrej energetickej praxe v rôznych krajinách. Vyberte si z 13 webinárov predstavujúcich 18 inšpiratívnych príkladov z malých obcí aj väčších regiónov v EÚ.

Exkurzie sú určené všetkým, ktorí sa zaoberajú rozvojom obcí, regiónov a miestnou energetikou.

Zástupcov miest a obcí by mohli inšpirovať príbehy obcí z Česka a Maďarska, ktorým sa podarilo uchopiť miestnu energetiku do vlastných rúk a tým pozdvihnúť miestnu ekonomiku, vytvoriť pracovné miesta, radikálne zlepšiť lokálne ovzdušie či ponúknuť obyvateľom priaznivé ceny energií. Krajom a regionálnym združeniam predstavíme úspešné príklady z Rakúska, Maďarska a Dánska, zamerané na prechod regiónov k nízkouhlíkovej energetike či efektívnejšie teplárenstvo. Školy a organizácie, ktoré sa venujú osvete a vzdelávaniu, môžu napríklad navštíviť jedno z najlepších centier ekologickej výchovy v Českej republike a zúčastniť sa online ukážky jedného z jeho energetických vzdelávacích programov. Exkurzie zahŕňajú aj ďalšie projekty zaujímavé z hľadiska ich prístupu k energetike.

Po každej exkurzii bude priestor na zdieľanie skúseností a podnetov medzi účastníkmi a diskusiu s odborníkmi na regionálnu energetiku. Na exkurzie je nutné sa registrovať, vybrať si ale môžete ľubovoľný počet exkurzií z nasledovnej ponuky:

 

Kněžice: Energeticky sebestačná obec

Aj malá obec môže byť energeticky sebestačná. Obec Kněžice pokrýva celú svoju potrebu tepla a elektriny z miestnych obnoviteľných zdrojov. Svojim 519 obyvateľom poskytuje teplo za výhodnú cenu, z predaja energií si vytvorila príjem, a navyše aj zužitkuje svoj biologický odpad v bioplynovej stanici. Obec sa pustila do budovania vlastnej energetickej infraštruktúry z núdze, a urobila z nej svoju veľkú výhodu. V súčasnosti do obce chodia exkurzie z celej krajiny aj zo zahraničia.

Táto exkurzia sa už uskutočnila 31. januára 2022, ale môžete si ju pozrieť online tu.

 

Horní Jiřetín: Od uhlia k čistej energetike

Obci Horní Jiřetín s 2 245 obyvateľmi ešte pred niekoľkými rokmi hrozil zánik. Mali ju zrovnať so zemou kvôli ťažbe hnedého uhlia, podobne ako mnoho ďalších v Mosteckom uhoľnom regióne. Obec však zabojovala o svoju existenciu a vybrala sa úplne opačným smerom. Od totálnej závislosti od hnedého uhlia sa preorientovala na úspory, obnoviteľné zdroje a energetickú sebestačnosť. Okrem realizácie vlastných projektov poskytuje aj priamu pomoc obyvateľom, čo sa okamžite prejavuje na kvalite ovzdušia. Buduje si aj vlastnú elektrickú distribučnú sieť - tento revolučný krok prináša množstvo výhod nielen obci, ale aj jej obyvateľom.

Termín: 3. február 2022, od 13:00
13:00 - 13:42   Exkurzia v obci Horní Jiřetín (sprevádza starosta Vladimír Buřt)
13:42 - 14:15   Diskusia

Registráciahttps://priateliazemecepa.clickmeeting.com/horni-jiretin/register

 

Kaprálův Mlýn: Centrum ekologickej výchovy

Jedno z najväčších a najvyťaženejších centier ekologickej výchovy v Česku. Nízkoenergetická budova zásobovaná takmer výhradne z obnoviteľných zdrojov energie prepája všetky použité inovatívne technológie so vzdelávaním. Centrum dlhodobo funguje bez závislosti od grantov a vonkajšej podpore - vďaka inteligentnej obnove budovy, kombinácii komerčných a nekomerčných aktivít a najmä veľmi nízkym prevádzkovým nákladom. Exkurzia priblíži proces rekonštrukcie budovy, jej energetiku a ekonomiku centra.

Termín: 8. február 2022, od 13:00
13:00 - 14:30   Exkurzia, rozhovor so zakladateľmi (sprevádza riaditeľ Michal Medek a technik Jiří Pospíšil)
14:30 - 14:45   Diskusia

Registráciahttps://priateliazemecepa.clickmeeting.com/kapraluv-mlyn/register

 

Kaprálův Mlýn: Centrum ekologickej výchovy a program ekotechnológie

Jedno z najväčších a najvyťaženejších centier ekologickej výchovy v Česku. Nízkoenergetická budova zásobovaná takmer výhradne z obnoviteľných zdrojov energie prepája všetky použité inovatívne technológie so vzdelávaním. Centrum dlhodobo funguje bez závislosti od grantov a vonkajšej podpore - vďaka inteligentnej obnove budovy, kombinácii komerčných a nekomerčných aktivít a najmä veľmi nízkym prevádzkovým nákladom. Exkurzia priblíži nielen proces rekonštrukcie budovy, jej energetiku a ekonomiku centra, ale aj jeden z jeho energetických vzdelávacích programov.

Termín: 11. február 2022, od 15:30
15:30 - 17:00   Exkurzia, rozhovor so zakladateľmi (sprevádza riaditeľ Michal Medek a technik Jiří Pospíšil)
17:00 - 17:40   Ukážka vzdelávacieho programu (Michal Medek)
17:40 - 18:00   Diskusia

Registrácia:       https://priateliazemecepa.clickmeeting.com/kapraluv-mlyn-vzdelavanie/register

 

Mikolajice: Čistá energetika v malej obci

Obec Mikolajice s 277 obyvateľmi nie je plynofikovaná. To sa dlho považovalo za jej nevýhodu. Snaha znížiť náklady obce za palivá a energiu postupne upriamilo pozornosť starostu obce na energetiku. Úsporné opatrenia, ktoré vykonal boli také úspešne, že starosta už dnes o ďalších krokoch nemusí presviedčať zastupiteľstvo - úspory hovoria samy za seba. Obec rozvíja aj regionálnu spoluprácu, pričom energetika sa v regióne stala prioritou číslo jedna.

Termín: 16. február 2022, od 13:00
13:00 - 13:48   Exkurzia v obci Mikolajice (sprevádza starosta Martin Krupa)
13:48 - 14:15  Diskusia

Registrácia: https://priateliazemecepa.clickmeeting.com/mikolajice/register

 

Hostětín a Nová Lhota: Priekopníci v Bielych Karpatoch

Malá obec Hostětín s menej ako 300 obyvateľmi začala pred vyše 20 rokmi spolu s miestnymi partnermi rozvíjať v obci pilotné projekty. Prvá energeticky pasívna administratívna budova, prvá obecná koreňová čistiareň odpadových vôd a obecná tepláreň na odpadové drevo. Priekopnícky charakter projektov, ich environmentálne prínosy a ekonomická výhodnosť pre obec a jej obyvateľov otvorili dvere k financovaniu ďalších inovatívnych projektov. Nová Lhota so 600 obyvateľmi sa sústreďuje skôr na adaptačné opatrenia a environmentálnu výchovu. Všetky realizované opatrenia majú aj sociálny rozmer - spríjemňujú ľuďom život, vytvárajú pracovné miesta a priťahujú turistov.

Termín: 25. február 2022, od 13:00
13:00 - 13:56   Exkurzia v obci Hostětín (sprevádza pracovník Ekocentra VERONICA Petr Kucka)
14:00 - 14:20   Exkurzia v obci Nová Lhota (sprevádza starosta Antonín Okénka a člen spolku Větvení Pavel Rotter)
14:20 - 14:40   Diskusia

Registráciahttps://priateliazemecepa.clickmeeting.com/hostetin-nova-lhota/register

 

Teplárenstvo v Dánsku

Diaľkové zásobovanie teplom v Dánsku je diametrálne odlišné od slovenského - nielen technologicky, ale najmä organizačne. Vlastnícka štruktúra, energetické plánovanie, zber údajov, zapájanie verejnosti do rozhodovania, motivácia odberateľov k úsporám, stále zvyšovanie efektivity a zlepšovanie energetických služieb - tým všetkým môže dánske teplárenstvo v ére dekarbonizácie inšpirovať. Dánsky model ponúka účinné a odskúšané postupy, akými sa možno dopracovať k moderným systémom zásobovania teplom. Exkurzia priblíži aj riešenia zásobovania teplom v dánskych mestách Aarhus, Koge a Kodaň.

Termín: 28. február 2022, od 13:00
13:00 - 13:39   Teplárenstvo v Dánsku (Lars Hummelmose, riaditeľ Dánskej rady pre diaľkové vykurovanie DBDH)
13:39 - 14:30   Diaľkové vykurovanie v oblasti Širšej Kodane a Koge (Lars Gullev, výkonný riaditeľ distribučnej spoločnosti VEKS)
14:30 - 14:52   Diaľkové vykurovanie v meste Aarhus (Gunnar Boye Olesen, riaditeľ organizácie INFORSE-Europe)
14:52 - 15:30   Diskusia

Registrácia: https://priateliazemecepa.clickmeeting.com/teplarenstvo-v-dansku/register

 

Katica Tanya: Udržateľný zábavný park

Aj zábavný park pre rodiny sa dá spraviť tak, aby mal minimálny dopad na klímu. Ako hovoria jeho majitelia: keď prídete na Lienkovú farmu (Katica Tanya), budete mať nižšie emisie, ako keby ste ostali doma. Žiadna nová atrakcia nesmie zvýšiť emisie - to je základné pravidlo. V tomto zábavnom parku je plno nielen počas sezóny, ale aj mimo nej. Majiteľ je zároveň starosta miestnej obce a energeticky úsporné riešenia, ktoré uplatňuje v parku, prenáša aj do samosprávy.

Termín: 2. marec 2022, od 15:30
15:30 - 16:20   Exkurzia v Katica Tanya (sprevádzajú majitelia Eszter a Janos Handó)
16:20 - 16:45   Diskusia

Registráciahttps://priateliazemecepa.clickmeeting.com/katica-tanya/register

 

Bükk: Energetika je šanca pre región

V rámci programu LEADER vzniklo v maďarskom regióne Bükk funkčné združenie samospráv a miestnych podnikateľov, ktoré začalo rozvíjať udržateľnú energetiku. Okrem podpory energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov v obciach realizuje združenie aj vlastné projekty. Napríklad projekt 1 obec = 1 MW zabezpečil miestnu produkciu obnoviteľnej energie - zlepšila sa tým energetická bezpečnosť regiónu a výrazne sa posilnila aj ekonomika samospráv.

Termín: 7. marec 2022, od 13:00
13:00 - 13:25   Exkurzia v regióne Bükk (sprevádza predseda regionálneho združenia Bükk LEADER a starosta obce Bükkaranyos Nagy Lajos)
13:25 - 13:58   Exkurzia v obci Bükkábrány (sprevádza starosta obce Szabolcs Szalai)
13:58 - 14:20   Diskusia

Registrácia: https://priateliazemecepa.clickmeeting.com/bukk/register

 

Újszilvás: Maďarský Spišský Hrhov

Obec v Maďarsku s 2800 obyvateľmi, ktorá sa vydala smerom nielen k energetickej sebestačnosti. Kombinácia úspor energie, využívania obnoviteľných zdrojov a tiež rozmanitých podnikateľských aktivít jej priniesla prosperitu. Klimatickú problematiku preformulovala do hesla, ktorému rozumie každý: Šanca pre obec - šanca na lepšiu ekonomiku a zdravý život.

Termín: 10. marec 2022, od 13:00
13:00 - 14:10   Exkurzia v obci Újszilvás (sprevádza starosta Csaba Petrányi)
14:10 - 14:30   Diskusia

Registrácia: https://priateliazemecepa.clickmeeting.com/ujszilvas/register

 

Rakúska energetická politika v regiónoch

Rakúska spolková vláda považuje energetiku a klímu za jednu z kľúčových oblastí, ktorým sa treba venovať na všetkých úrovniach. Od vhodného nastavenia legislatívy a umožnenia rôznych organizačných modelov v energetike, cez financovanie národnej servisnej organizácie pre oblasť klímy, až po systematickú podporu regionálnych aktivít. Exkurzia je zameraná najmä na rakúske tzv. klimatické a energetické modelové regióny. Priblíži jeden z nich v hornorakúskom regióne Donau Böhmerwald.

Termín: 17. marec 2022, od 13:00
13:00 - 13:15   Klimatické a energetické modelové regióny v Rakúsku (Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA)
13:15 - 13:50   Exkurzia v regióne Donau Böhmerwald (Johannes Grossruck, KEM Donau Böhmerwald)
13:50 - 14:05   Klimatická aliancia Horné Rakúsko (Norbert Rainer a Ronald Wipplinger, Klimabündnis Oberösterreich)
14:05 - 14:20   Exkurzia vo vodnej elektrárni (Franz Gruber a Lothar Müller, spoločnosť Wels Ström)
14:20 - 14:40   Diskusia

Registrácia: https://priateliazemecepa.clickmeeting.com/rakusko/register

 

Budaörs

Samospráva pri Budapešti s 30 tísíc obyvateľmi začala pred vyše 10 rokmi na svojom najväčšom sídlisku systematicky zatepľovať všetky bytovky. Vďaka tomu domácnostiam výrazne klesla spotreba energie a ľudia si uvedomili, aký ekonomický prínos má koordinácia miestnej energetiky. Mesto sa stalo členom Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike a na energetickú agendu si vytvorili samostatné kapacity.

Termín: 22. marec 2022, od 13:00
13:00 - 14:10   Exkurzia v meste Budaörs (podrobnosti budú upresnené)
14:10 - 14:30   Diskusia

Registrácia: https://priateliazemecepa.clickmeeting.com/budaors/register

 

Miškolc

Druhé najväčšie mesto v Maďarsku so 158 tisíc obyvateľmi. Asi polovica z 32 tisíc bytov v meste je zásobovaná teplom z diaľkového vykurovania, ktoré funguje na báze bioplynu a geotermálnej energie.

Termín: 25. marec 2022, od 13:00
13:00 - 14:10   Exkurzia v meste Miškolc (podrobnosti budú upresnené)
14:10 - 14:30   Diskusia

Registráciahttps://priateliazemecepa.clickmeeting.com/miskolc/register

 


Po uskutočnení exkurzií v uvedených termínoch budú všetky exkurzie voľne prístupné tu. Exkurzie boli súčasťou projektu Vytváranie pilotných kapacít pre koordináciu udržateľnej energetiky v marginalizovaných regiónoch Slovenska. Tento projekt je súčasťou Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI) Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Spolkovej republiky Nemecko (BMU).

Search