15.07.2024

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Film o príkladoch dobrej energetickej praxe

Priatelia Zeme-CEPA pripravili dokumentárny film pre tých, ktorí sa zaoberajú rozvojom miest a obcí, regiónov a miestnou energetikou. Film čerpá podnety z online exkurzií, ktoré organizácia uskutočnila začiatkom roka 2022. Zhŕňa inšpirujúce príbehy štyroch samospráv z Česka a Maďarska, ktorým sa podarilo uchopiť miestnu energetiku do vlastných rúk a tým pozdvihnúť miestnu ekonomiku, vytvoriť pracovné miesta, zlepšiť kvalitu ovzdušia a ponúknuť obyvateľom priaznivé ceny energií. 

Dokumentárny film Cesty k energetickej sebestačnosti obcí / Priatelia Zeme-CEPA, 2022 (57 min.)

Film je voľne dostupný a šíriteľný pre účely osvety a vzdelávania. 

Search