15.07.2024

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Pripravovaná deregulácia nových GMO v EÚ

26 organizácií vyzvalo 6. februára 2023 ministra životného prostredia Jána Budaja, aby nepodporil legislatívnu dereguláciu nových geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a vyzvali ho k diskusii o vplyve nových GMO  na  biodiverzitu. 

Komisia EÚ tlačená biotechnologickým biznisom plánuje vylúčiť nové GMO vyrobené tzv. novými genomickými technikami (NGT) z celoeurópskej definície GMO. To by znamenalo oslobodenie nových GMO z požiadaviek na hodnotenie rizík, monitorovanie a sledovateľnosť, ich zjednodušený prístup na trh a značné ohrozenie biodiverzity. Genetické manipulácie živých organizmov úzko súvisia s chemizáciou poľnohospodárstva, najmä výrobou, obchodovaním a aplikáciou pesticídov. 

Organizácie iviedli šesť hlavných dôvodov, prečo sú nové GMO environmentálnym problémom a mali by patriť do pôsobnosti Rady pre životné prostredie:

  1. Uvoľňovanie a pestovanie nových GMO môže mať ďalekosiahly vplyv na životné prostredie, ich deregulácia by ich vylúčila z pôsobnosti smernice 2001/18 a súvisiaceho komplexného hodnotenia rizík, označovania, sledovateľnosti a monitorovania. Potenciálne škody na životnom prostredí by ostali nezistiteľné a nemohla by sa uplatniť ani zásada "znečisťovateľ platí".
  2. Tieto technológie sú v poľnohospodárstve nové a ich riziká a nežiaduce účinky neboli takmer vôbec preskúmané. Výdavky na detekciu, hodnotenie rizík a monitorovanie dosiahli iba 1,6 % výdavkov EÚ na výskum nových GMO.
  3. Najrozšírenejšia technológia pre výrobu nových GMO (tzv. CRISPR) sa zakladá na zložitých mechanizmoch úpravy DNA, ktorých dôsledky sa nedajú predvídať, keďže môžu viesť k zmene dôležitých vlastností rastlín a schopnosti interakcie organizmov s ekosystémami.
  4. Skúsenosti s existujúcimi (pôvodnými) geneticky modifikovanými rastlinami ukázali, že kontaminujú prírodu a krížia sa s voľne rastúcimi rastlinami a inými plodinami.
  5. Viac ako 20 rokov komerčného pestovania GMO viedlo k zvýšenému tlaku na prírodu prostredníctvom vysokého používania pesticídov a rozširovania monokultúr, čo je hlavnou príčinou straty biodiverzity.
  6. Pripravovaný legislatívny návrh Komisie EÚ je v rozpore s cieľmi jej stratégie "Z farmy na stôl". Komisia EÚ síce chce do roku 2030 rozšíriť ekologické poľnohospodárstvo bez GMO na 25 %, zrušením označovania a transparentnosti pre NGT by však zároveň podkopala základ poľnohospodárstva bez GMO - vrátane ekologických a agroekologických prístupov.


Otvorený list ministrovi Budajovi je súčasťou širokej iniciatívy občianskeho sektora na ochranu systémov ekologického a agroekologického poľnohospodárstva v EÚ.

Výzva ministrovi Budajovi

Search