07.12.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Výzva vláde na systémové zmeny vo fungovaní fondov EÚ

Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, združení v nezávislom monitorovacom tíme vyzývajú vládu na systémové zmeny v riadení využívania fondov EÚ.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR), ktoré doteraz bolo koordinačným orgánom pre fondy EÚ, sa v tejto súvislosti negatívne preslávilo škandálmi a netransparentnosťou. Na základe skúseností z monitoringu nakladania s prostriedkami fondov EÚ je však zrejmé, že samotný presun koordinácie využívania fondov EÚ z MVRR na Úrad vlády SR tieto problémy nevyrieši. Aby takýto krok mal nejaký zmysel, bude potrebné urobiť systémové zmeny tak, aby sa neopakovali hrubé nedostatky a chyby, ktorých sa dopustilo MVRR.

Preto by mal Úrad vlády ako koordinačný orgán pre fondy EÚ predovšetkým:

  • zabezpečiť využívanie fondov na zmysluplné projekty, ktoré prispievajú ku zvýšeniu kvality života vo všetkých regiónoch SR
  • znížiť zbytočnú a škodlivú byrokraciu, ktorá iba zaťažuje príjemcov pomoci z fondov EÚ
  • zabezpečiť vyššiu transparentnosť vo všetkých fázach rozhodovania o projektoch a programoch
  • zabezpečiť proporcionálne zastúpenie socioekonomických partnerov v príprave a hodnotení programov
  • zabezpečiť korektné verejné obstarávanie, ktoré nebude manipulované v prospech "spriatelených" firiem
  • skoncovať s neefektívnym čerpaním na predražené a zbytočné tovary a služby

Zdôrazňujeme, že cieľom využívania fondov EÚ nemôže byť iba vysoké percento ich čerpania, ale tieto peniaze musia byť vynakladané účelne, zmysluplne a efektívne.

Mimovládne organizácie zastúpené v neformálnom monitorovacom výbore sú pripravené k spolupráci na pôde Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie pri návrhu konkrétnych krokov smerujúcich k transparentnosti a zmysluplnému využívaniu fondov EÚ.


V Bratislave, 28.1.2010


Podpísaní za Nezávislý monitorovací tím pre fondy EÚ:

Helena Woleková, Nadácia SOCIA
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
Roman Havlíček, Priatelia Zeme-CEPA
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
Daniel Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA)
Elena Pätoprstá, protikorupčná pracovná skupina platformy EMVO Ekofórum
Milan Janák, DAPHNE


Vyhlásenie podporujú aj tieto organizácie a ich platformy:

SocioFórum - nezávislá platforma sociálnych MNO
Ekofórum - sieť environmentálnych mimovládnych organizácií
Greenpeace Slovensko, Juraj Rizman
SOSNA, Štefan Szabó
Lesoochranárske zoskupenie VLK, Juraj Lukáč
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, Mikuláš Huba
Združenie EKO-VITA, Jarmila Drobná
Nadácia Ekopolis, Peter Medveď
Centrum environmentálnych aktivít, Richard Medal
Alter Nativa o.z., Marcel Antal
Ochrana dravcov na Slovensku, Jozef Chavko
OZ TATRY, Rudolf Pado
VIA IURIS, Zuzana Fialová
Asociácia strážcov chránených území Slovenska, Zdeněk Pochop
Brečtan, Dana Kašparová
Klub Strážov, Juraj Smatana
Priatelia Zeme – SPZ, Martin Valentovič
Združenie Slatinka, Lesanka Blažencová
Dubnická Environmentálna Skupina, Marek Kurinec
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Ing. Martin Ceľuch
Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, Mgr. Miroslav Demko
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Juraj Hipš
Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu - REC Slovensko, Vladimír Hudek
ZA MATKU ZEM, Pavol Široký
Pre Prírodu, Katarína Rajcová, Daniel Stankovič a Drahomír Stano


Bližšie informácie:
Roman Havlíček, projektový koordinátor Priateľov Zeme-CEPA, tel.: 0908 967633, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Search