02.10.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Konzultácie Svetovej banky skončili chaosom

Minulý piatok organizovala v Bratislave Svetová Banka druhú verejnú konzultáciu k jej návrhu Stratégie pomoci pre Slovensko (Country Assistance Strategy – CAS). Konzultácia, ktorá má byť poslednou pred finalizáciou CAS, však skončila zmätkom a vyvolala rozčarovanie občianskych organizácií.

Priatelia Zeme - Slovensko, člen siete CEE Bankwatch Network monitorujúcej politiku rozvojových bánk v strednej a východnej Európe, spolu s ďalšími prítomnými občianskymi organizáciami vyjadrili nesúhlas s priebehom konzultácií. Ako sa totiž vyjadrili predstavitelia Svetovej banky, zmyslom konzultácií bol v skutočnosti zber podkladov pre implementáciu CAS a nie pre jeho tvorbu, ako pôvodne ohlásili.

Krátko po obdržaní prvej pracovnej verzie CAS Priatelia Zeme zosumarizovali množstvo odporúčaní viacerých občianskych organizácií a predložili ich Svetovej banke. Organizácie očakávali, že ich pripomienky a podnety sa odrazia v druhej verzii CAS. Dúfali, že práve prepracovaná verzia CAS bude predmetom druhej konzultácie, no nestalo sa tak. Podľa Juraja Zamkovského, koordinátora Priateľov Zeme “je namieste otázka, prečo banka míňa prostriedky na ‘konzultácie’ s nami, keď je rozhodnutá nezahrnúť ani jednu pripomienku do diskutovaného dokumentu. Dnes, po skončení oficiálnych konzultácií je jasné, že išlo skôr o PR cvičenie, prípadne o formálne splnenie predpísaných procedúr banky, než o skutočné zainteresovanie verejnosti do procesu tvorby CAS.”

Ako upresnil Zamkovský, "dokument, ktorý sme pripomienkovali, vyjadruje ten istý model ekonomického rozvoja, ktorý Svetová banka aplikovala v desiatkach iných krajín po celom svete. Dnes už existuje dostatočné množstvo dôkazov o tom, že tento model opakovane zlyhal." Jednou zo štúdií, o ktoré opiera svoje tvrdenie, je správa predložená v marci tohto roku Kongresu USA Poradnou komisiou pre otázky medzinárodných finančných inštitúcií. Komisia bola zriadená s cieľom analyzovať legislatívu, ktorá by autorizovala dodatočný príspevok USA Medzinárodnému menovému fondu vo výške 18 miliárd dolárov. Komisia vo svojej analýze zistila, že Svetová banka nielen nerealizuje opatrenia, ktorými mala najefektívnejšie prispieť k zníženiu chudoby vo svete, ale neplní ani ďalšie, ľahšie dosiahnuteľné ciele na zvýšenie životnej úrovne a kvality života. Správa zároveň konštatuje, že medzi deklaráciami a sľubmi Svetovej banky a jej skutočnou politikou a výsledkami v praxi je priepastný rozdiel. Správa na záver odporúča, aby sa rozsah aktivít banky obmedzil, aby sa znížil jej rozpočet a aby sa zmenil priority banky.

Predstaviteľ Svetovej banky na túto informáciu prekvapujúco reagoval tvrdením, podľa ktorého oficiálna správa Kongresu vyjadruje názor iba jednej z viac ako sto krajín, ktoré sa podielajú na financovaní Svetovej banky a je zastúpená v jej navyššom rozhodovacom orgáne, Rade riaditeľov. "Je to unikátne vyjadrenie, ktoré môže spliesť tých, ktorí sa nie celkom orientujú v riadiacich štruktúrach Svetovej banky. Vláda USA poskytuje banke ďaleko najvyšší finančný príspevok a od toho sa odvíja i jej dominantné postavenie v rozhodovacích štruktúrach banky. Celkom iste teda USA nie sú iba jednou z “iks“ krajín, ktoré majú čo hovoriť do politiky banky,“ tvrdí Zamkovský.

Oficiálni predstavitelia Svetovej banky na stretnutí v Bratislave priznali, že stále majú iba veľmi nedostatočné znalosti o situácii na Slovensku. “Je zarážajúce, že banka na jednej strane presadzuje urýchlené prijatie CAS, ktorý bude základným strategickým dokumentom determinujúcim jej ďalšiu politiku na Slovensku, pričom zároveň uznáva nedostatok informácií o situácii u nás," povedal Matúš Bakyta z asociácie Občania za lepšiu dopravu.

Konzultácia bola ukončená bez toho, aby vyriešila uvedené problémy a účastníkov vôbec neuspokojila. "Som zmätená, najmä v otázke zmyslu tejto konzultácie“, vyhlásila na záver stretnutia Ľubica Trubíniová, riaditeľka slovenskej pobočky Greenpeace. Vo svojej záverečnej pripomienke položila otázku, kedy bude ďalšia konzutlácia vo veci CAS. Zástupca banky vo svojej odpovedi zdôraznil, že nevidí dôvod pre odďalovanie prijatia CAS a že ďalšie konzultácie sa pred finalizáciou dokumentu už neuskutočnia. Zdá sa, že banka je s priebehom verejných konzultácií spokojná, je však veľmi pravdepodobné, že s týmto pocitom odišla z Bratislavy osamotená.

Search