17.01.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Protest proti príprave golfového ihriska na Táloch

Zástupcovia 22 občianskych organizácií dnes protestovali proti výstavbe golfového ihriska v ochrannom pásme NP Nízke Tatry. Lokalita sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti, v ochrannom pásme vodného zdroja a v blízkosti Bystrianskej jaskyne, kde sa liečia astmatické deti. Projekt golfového ihriska predpokladá aplikáciu vyše 6 tisíc kg chemikálií ročne, čo sa podľa protestujúcich skôr či neskôr prejaví v kontaminácii vôd s ďalekosiahlymi dôsledkami.

Hoci projekt nemá územné rozhodnutie ani stavebné povolenie, investor projektu Železiarne Podbrezová pokračuje v rozsiahlom výrube stromov. Vyše 50 dobrovoľníkov preto napriek početnej ochranke Železiarní obsadilo skládku vyrúbaných stromov a tým dočasne prerušilo práce lesných robotníkov.

Občianske organizácie vyjadrili mimoriadne prekvapenie nad súhlasným stanoviskom Ministerstva životného prostredia s projektom golfového ihriska a protestujú proti nekompetentnému a zmanipulovanému procesu posudzovania jeho vplyvov na životné prostredie. Stanovisko Ministerstva životného prostredia naviac ignoruje vôľu miestnych obyvateľov. Podľa občianskych organizácií minister L. Miklós nezvláda svoju funkciu, podlieha skupinovým záujmom a nevyužíva zákonné nástroje na účinnú ochranu životného prostredia. Občianske organizácie budú pozorne sledovať tento prípad a budú žiadať ministra L. Miklósa o prehodnotenie stanoviska Ministerstva životného prostredia.

Search